Hva er din egentlige agenda Peter N. Myhre?

Peter N. Myhre gikk nylig ut i media med den revolusjonerende nyheten at trikken burde legges ned. Igjen. Og igjen, må det presiseres at det virkelig begynner å bli på høy tid at Myhre gjør leksen sin og får fakta på plass.

Trikken har, som mange av oss er smertelig klar over, vært under angrep i mange år nå av blå politikk. Så vi er vant til jevnlige oppgulp fra et mørkeblått FrP som mener at offentlige tjenester hovedsakelig burde vært konkuranseutsatt. Da snakker vi om alt fra barnevern til trikken i Oslo.

Men det Myhre nå til sist har innsett er det at Oslos befolkning og Oslos politikere er svært glade i trikken sin. De ser verdien av passasjer kapasiteten trikken har og den unike miljøfordelen trikk har kontra buss. Bussen som Myhre snakker så varmt om. Derfor er det ikke lenger like lett å få konkuranseutsatt trikk og T-bane. Og selvfølgelig da er neste punkt på sjekklisten å legge hele trikken ned.

Nå er det faktisk litt interessant at FrP faktisk sammen med Venstre, var med på å vedta at det skulle kjøpes inn nye trikker til Oslo. Det var ingen hemmelighet at nye trikker ville bli en stor kostnad, og med mindre FrP ikke fulgte med i timen så burde samtlige være klar over nettopp dette.

Disse 8 milliardene som Myhre nevner i artikkelen er vel også en sannhet med modifikasjoner. Selve anskaffelsen ligger på rundt 4 milliarder kroner. De resterende 4 milliardene er en del av oppgraderingen av skinnegangen rundt i byen, men det Myhre elegant utelater er at dette beløpet også omfatter nye vannledninger rundt om i byen og en generell oppgradering av veistandaren. Og så vidt meg bekjent, er verken nye eller gamle trikker avhengig av verken vannrør eller nylagt asfalt for å kunne kjøre. Men hadde Peter N. Myhre faktisk dukket opp på Sporveiens generalforsamlinger, så ville han hatt full oversikt over hvilke utgifter som faktisk kan tillegges trikkeprosjektet og ikke.  Ja du kan til og med lese årsrapporten til Sporveien som i disse dager ligger lett tilgjengelig på nett. En ting som Myhre fremdeles ikke nevner et ord om er at disse 4 mrd til trikk er en investering som vil gi Oslo trikker som skal gå i Oslos gater de neste 35-40 årene. Og hvis man ser på hvordan bussanbudene gjennom #Ruter fungerer, så foreslår jeg du regner på hvor mye som brukes til å bytte ut alle bussparkene ved hvert anbud.

Så kan man jo undres om FrPs rådgivere sover like mye på jobb som det kan virke som de øvrige politikerene i partiet gjør. For når man ærlig og oppriktig tror at trikk er en døende teknologi så handler det ikke lenger om å sove i timen. Da handler det om å kun være uvitende. Et stort antall europeiske byer driver i likhet med Oslo en massiv satstning på trikk som fremtidens fremkomstmiddel. Jeg skal kanskje korrigere meg selv litt her, for saken er det at denne satsningen på trikk som miljøvennlig alternativ er en satsning du finner både i Kina, Australia, India, USA og Canda for å nevne noen. At Myhre drar frem Bergens ”superbusser” som erstatning for trikk, blir da mildt sagt trist.

Det er sant at det er satt inn busser med doble ledd i Bergen. Men dette er kun en midlertidig løsning mens man bygger ut bybanen i Bergen. For hovedsatsingen i Bergen er nemlig trikk. Det man i Bergen kanskje bommet på var hvor populært dette skulle bli. For slik dagens situasjon er i Bergen er allerede kapasiteten på Bybanen sprengt til det maksimale. Så nei, Peter N. Myhre. Folk ønsker ikke buss i stedet for trikk. Det er snarere tvert i mot.  

Men vi kjenner jo historien, både til FrP og til Myhre. De var med på å opprette Oslo Vognselskap og ikke minst #Ruter, som var starten på FrPs planer om å konkuranseutsette både trikk og t-bane. Også der ble argumenter om økonomi brukt. For FrP mente at ved å konkuranseutsette trikk og t-bane så kunne komunen spare 100 millioner i året. Det kanskje verken Frp politikerne eller #Ruter hadde regnet med at Sporveien tok grep om situasjonen og effektiviserte sin egen drift slik at vi i 2015 kunne snakke om en innsparing på 450 mrd kroner.  Noe Sporveien igjen er i ferd med å få til i Best 2020. Da er det jo ironisk at det i dag koster 650 millioner kroner årlig å drifte ca de 300 administrativt ansatte i Oslo Vognselskap og #Ruter, samtidig som det koster tilnærmet det samme å drifte trikken i Oslo i ett år. Og DET Myhre, er et regnestykke som ikke klinger godt i mine ører! Så hva er egentlig agendaen din, midt oppe i alt dette her?

Vi er enige om en ting Myhre og jeg. Og det er det at Oslo er best tjent med en miljøvennlig løsning for byens kollektiv transport. Og trikk er uten sidestykke den mest miljøvennlige og den mest kapasitetssterke løsningen som er gjennomførbart i den lille hovedstaden vår.

At FrP og Myhre etter så mange år fremdeles ikke driver med faktasjekk før de går høyt på banen i media, grenser snart til det latterlige.  Men når FrP står i Oslo byråd og proklamerer at det nå kommer ”Monster-trikker til Oslo”, så undres jeg over hva er det egentlig dere kan om trikk? Ja hva kan dere egentlig om kollektivtransport i det store og det hele?

Peter N. Myhre. Jeg kan anbefale deg å ta linje 19 til jobb heretter, så kanskje du skjønner hvorfor vanlige folk elsker trikken sin. Og da kan du tenke deg de over 50 millioner reisende vi har i året som ikke nødvendigvis stemmer på deg og dine ved neste valg!