Høyres svarte katter

Om Arbeiderpartiet vinner høstens valg, vil vi sikre alle barnehageplasser.

1.300 sto i kø i mai. Vi visste at befolkningsveksten i Oslo kom, men byrådet er på etterskudd. I stedet har blant annet tidligere justisminister Odd Einar Dørum og Høyre ledd og belært Arbeiderpartiet i barnehagepolitikken: «Nå skal jeg sitere Mao for Ap», sier Dørum til humring i salen. «Det er ikke farlig om katten er hvit eller svart, så lenge den fanger mus» [latter i salen]. Sitatet henspiller på at Ap er for kommunale barnehager, mens høyrebyrådet er mer åpent for hvem som driver. Sitatet er nå blitt en av mine favoritter av tre grunner:

1) I budsjettet for 2015 vedtok de borgerlige at Oslo ikke skal bygge flere kommunale barnehager. De som var og er åpne for både private og kommunale barnehager i Oslo, er SV, Ap og MDG. Resten av partiene har enten mål om å bare bygge kommunale eller kun gi private løyve til drift av barnehage. Det er altså Frp, Høyre, V og KrF som burde lære seg Odd Einars sitat om at det ikke spiller noen rolle om barnehagen er kommunal eller privat, så lenge den gir barn et godt tilbud. Vi andre er der allerede, og ville aldri vedtatt et prinsipielt forbud mot det ene eller andre så lenge det er mangel på plasser. Barns behov må stå i sentrum.

2) En ekstra god grunn til at vi bør bytte ut høyrebyrådet, er at vi trenger flere kommunale barnehager. I byrådets egne papirer slås det fast at mangel på plasser skyldtes at de private bygget for få plasser. Markedet svinger, men unger trenger plass uansett. Da må vi ikke forby bygging av kommunale barnehager. Vi trenger alle gode krefter, eller katter i alle farger, om du vil.

Det spiller ingen rolle om katten er hvit eller svart så lenge den fanger mus. Det spiller ingen rolle om barnehagen er privat eller offentlig så lenge vi sikrer barn nok plasser. Når markedet svikter i perioder, trenger vi offensiv bygging av kommunale barnehager. Risikoen vi bærer ved å avvise barn fra plass eller ikke få flere inn i barnehagen, er for stor. Byrådet har hatt årevis på å sikre alle plasser. Istedenfor har Oslo en av de laveste dekningsgradene for barnehageplass blant større byer i Norge. Vi trenger nye kluter og katter.