Høyres landsmøte må avkriminalisere narkotika

Høyres nestleder, Bent Høie, vil denne uken foreslå avkriminalisering av bruk og besittelse av illegale rusmidler for Høyres landsmøte. Høyres landsmøtevedtak vil bli husket i fremtiden. Enten positivt eller negativt.

Dagens narkotikapolitikk er usosial. I 2013 resulterte denne politikken i at brukere ble straffet for bruk og besittelse av illegale rusmidler med 381 betingende påtaleunnlatelser, 22 samfunnsstraffer, 6428 forelegg, 141 bøtedommer, 177 betingede fengselsdommer, 239 ubetingede og 14 betinget- og ubetinget. De siste fem årene har vi bøtelagt rusavhengige for 48 millioner kroner. Denne politikken setter folk med sosiale, psykiske og økonomiske problemer i gjeld, og gir dem rulleblad som begrenser fremtidige yrkesvalg.

Regjeringen kjøper plasser i utenlandske fengsler ettersom vi ikke har plass i våre egne. Da virker det bakvendt å fengsle folk for bruk- og besittelse. Å sette rusavhengige i gjeld eller i fengsel for noe slikt gjør man bare om man vil tilrettelegge for kriminelle karrierer som belaster både den enkelte, domstolene og samfunnet for øvrig.

Det er en forhøyet dødeligheten i ukene etter soning. Dagens narkotikapolitikk er ikke bare usosial, den er også potensielt skadelig fordi vi ikke følger opp brukerne. Derfor må vi tilby behandling, ikke straff.

Dødelighets- og behandlingsutregninger gjør at vi tror vi har så mange som 9000 problematiske opiatmisbrukere og 8000 sprøytemisbrukere nasjonalt. Overdosedødeligheten har ikke gått ned tross økt behandlingskapasitet og bedre kvalitet. Ettersom brukerne stort sett dør før- ved avbrudd eller etter behandling, er det derfor nærliggende å anta at flere står utenfor tiltaksapparatet. Derfor må vi organisere oss for å få flere inn i behandling. Nemndene Høie har foreslått kan være et verktøy. Men disse vil primært innkalle folk etter at politiet har meldt dem inn for bruk og besittelse, noe som trolig vil føre til at de stort sett vil behandle folk som blir rapportert inn for ordensforstyrrelser. Her må vi diskutere alternativer. I mange tilfeller slippes brukerne ut til ingenting etter endt behandling. Derfor må vi bygge ut integrerte ettervern som henger sammen med behandling og fengsel. Så trenger vi flere lavterskel utdelingsenheter for substitusjonsbehandling. I Portugal har de 18 slike lavterskel enheter med metadonforskriving. De har også betraktelig færre overdosedødsfall enn oss.

Arbeiderpartiet har kommet med forslag til å etablere en «ruskommisjon» som skal utrede den overnevnte reformen. Dette burde Høyre støtte. En tverrpolitisk og tverrfaglig kommisjon vil være utmerket for å samle feltet rundt en klar strategi. For nå skal vi «flytte rus fra justis- og over i helse». Et av prinsippene til Bent Høie har vært at helsetjenesten tilhører pasienten, «pasientens helsetjeneste». Derfor må brukerorganisasjonene ha en sentral rolle i en slik kommisjon. Brukerorganisasjonene kommer til å støtte landsmøtets vedtak om avkriminalisering av illegale rusmidler. Ha et godt møte.