Høyre dømmer ikke frie valg

Det er bra at Gerd Kristiansen i LO deltar i likestillingsdebatten. Likestilling er like rettigheter som gir frihet til å ta selvstendige valg. Kvinner skal som menn kunne kombinere familieliv og yrkesliv, men de må få velge selv hvordan de vil gjøre det uten å bli snakket ned.

Inga Marte Thorkildsens uttalelse på kvinnedagen om at det ikke har samme verdi å gå hjemme med barn som å jobbe, gjør nettopp det. Massive reaksjoner fra norske kvinner viser at de rødgrønne er i utakt med folket. For det første viser SSB-tall nok en gang at småbarnsmødrene jobber mer enn andre kvinner. Når SV-statsråden og feministeliten bare fokuserer på pengeverdi svarer norske kvinner som velger frivillig deltid at de tar et verdivalg basert på et bredere verdisyn. Ja, det koster dem økonomisk, men svarene viser at mange av dagens kvinner tar bevisste og opplyste valg når de frivillig velger deltid. Økonomisk sikrer de seg bl.a. gjennom privat pensjonssparing. Men jeg er enig i at god informasjon om tap av pensjonspoeng og konsekvenser ved et samlivsbrudd er viktig.

Cathrine med tre barn på 4, 6 og 8 jobber frivillig deltid som sykepleier og angrer ikke. «Det er et valg, og det er litt viktig å få frem, at man må få kunne velge selv om man vil jobbe deltid eller heltid», sier hun som svar til barne- og likestillingsministeren.

Høyre er en garantist for arbeidslinja. Vi er mot ufrivillig deltid og vil ha flere kvinner i jobb. Det vet LO meget godt. Rigide arbeidstidsordninger er en av hovedgrunnene til ufrivillig deltid. Her er det dessverre LO som blokkerer for konkrete løsninger på reelle problemer. Høyre vil også redusere kjønnsdelingen i arbeidslivet og gi minoritetskvinner samme mulighet til å velge selv. Derfor foreslår vi blant annet lavere barnehagepriser for familier med lav inntekt og gratis barnehage for barn av kvinner som vil lære norsk på introduksjonsprogrammet.

Jens Stoltenberg har sagt «vi kan ikke premiere dem som vi mener har valgt feil» om kvinner som velger alternative løsninger. Dette viser tydelig det ideologiske skillet mellom oss og Arbeiderpartiet. Høyre dømmer ikke frie valg. Venstresiden mener matematisk likestilling er det eneste saliggjørende, og forsvarer stadig mer pekefinger, tvang og detaljstyring. Høyre ser at norske kvinner er mangfoldige, og respekterer at de velger forskjellig. For Høyre er et fritt valg et rett valg.