Høymoral vs sunn fornuft

Kulturjournalist Geir Rakvaag i Dagsavisen synes jeg ødelegger julestemningen. Jeg vil nemlig ikke belønne ulovlig opphold med flere rettigheter

Kulturjournalist Geir Rakvaag i Dagsavisen synes jeg ødelegger julestemningen. Jeg vil nemlig ikke belønne ulovlig opphold med flere rettigheter. Dette sammenligner han med å avvise Josef og Maria fra stallen. Dette kommer jeg tilbake til.

Les innlegget her: Helgheimevangeliet

Som så mange andre sosialister, påpeker Rakvaag min manglende utdanning. Det er mulig Rakvaag fikk justert sitt moralske kompass gjennom sin journalistutdanning, men mye tyder på at han ikke fulgte spesielt godt med i faget «gravende journalistikk», i den grad dette faget eksisterer.

For å finne negative ting, har han gått tilbake til da jeg som ung og helt fersk i lokalpolitikken engasjerte meg i min første sak.

Han påstår jeg kjempet imot snuplass for busser. Sannheten er at innbyggerne i et stort byggefelt var oppgitt over busselskapet, som ville snu bussen rett før byggefeltet. Jeg tok opp saken og fikk med det mitt første politiske gjennomslag. Snuplassen ble flyttet og et hundretalls innbyggere fikk et godt busstilbud.

Det var da jeg skjønte at det faktisk nytter å engasjere seg, så jeg fortsatte. Jeg vil oppfordre alle unge, fra alle politiske partier, til å starte et sted.

Om det så er en liten fillesak som å gi et godt busstilbud til noen få innbyggerne, så gjør det. Engasjer dere! Vær ikke redd for å bli hengt ut av en u(t)dannet journalist i ettertid.

Heller ikke i faget «ærlig og redelig journalistikk», som muligens heller ikke eksisterer i journalistutdanningen, kan Rakvaag ha fulgt godt med. Han skriver at mitt synspunkt er at «det er best for alle om båtflyktninger i Middelhavet ikke blir plukket opp». Det er løgn. Jeg har sagt meg villig til å betale av egen lomme til Leger Uten Grenser (LUG) sin redningsoperasjon i Middelhavet. Dette under forutsetning av at de reddede fraktes til nærmeste trygge havn, som er Libya eller Tunisia.

Denne endringen ville sørget for at færre ville la ut på den farlige reisen og tusenvis av menneskeliv kunne blitt spart. Nylig erfarte vi at et riktig innstilt moralsk kompass legitimerer lovbrudd. Det er derfor ikke overraskende at Rakvaags finstilte moralske kompass legitimerer ren løgn.

Så var det dette med plass i herberget da. Det er mulig Rakvaag gjennom sin utdanning lærte at det er plass til alle, men det finnes faktisk grenser for hvor mange asylsøkere Norge kan ta. Rakvaag mener jeg er ubarmhjertig fordi jeg sier nei til grunnløse asylsøkere, for å ha plass til de som trenger det. Nei til å endre loven slik at ulovlige innvandrere uten beskyttelsesbehov belønnes med opphold og rettigheter i Norge. Det er nemlig fryktelig synd om både herberget og stallen er fylt opp av grunnløse asylsøkere når det kommer noen som virkelig trenger det.

Ikke bare ville det kostet samfunnet enorme summer, det ville raskt ført til et rush av nye grunnløse asylsøkere, klar for å bli belønnet med norske lønninger. I følge mitt langt mindre finstilte moralske kompass, virker det ubarmhjertig å la «solidariteten» komme grunnløse asylsøkere til del, på bekostning av de som virkelig trenger det. Men så har jo heller ikke jeg noen utdanning og ingen tillært høymoral. Jeg har bare sunn fornuft å ty til.