Homokamp på liv og død!

"Jævla homo" er ikke et uskyldige skjellsord. Det er et ord som treffer skeive ungdommer rett i hjertet, og kan gi næring til andre som blir villige til å bruke vold. For hva skjer når ansvarlige ledere bruker hatretorikk? Og hva skjer når barn kopierer voksne?

I vårt naboland Russland er skeive personer blitt legale mål for voldelige pøbler, med president Putins velsignelse. Dette er dokumentert gjennom flere TV-programmer og Human Rights Watch. Homofile blir også drept. Flere russiske politikere nærmest heier på voldsforbryterne. Høyreekstreme, kirken og politikere har nemlig funnet sammen og har homofile som ”felles fiende”. Resultatet av Russlands ignorering av hatvold ser vi blant annet på fotballtribunene i Paris. Jeg mener dette gir et bilde av hva utsatte grupper opplever i Russland. I flere østeuropeiske land koker over med hatretorikk rettet mot LHBTIQ-personer. Det som er tankevekkende er at IS bruker mye av den samme hatretorikken mot homofile, men resultatet der er organiserte henrettelser. Derfor søker mange homofile asyl i Norge, med rette. 

 

Dette likner også på en type fascisme som filmskaperen Michael Moore snakker om i forhold til presidentkandidat Donald Trump. Moore sier Trump kombinerer statsmakt med business og kapital, og bruker en helt spesiell blandingen av rasisme. Det er frykt for meksikanere, frykt for muslimer, frykt for de andre og i Trumps tilfelle også frykt for kvinner. Dette har likhetstrekk med det som foregår i Russland. Det som er illevarslende er at Trump og Putin legaliserer en form for hatretorikk som er lett for folk flest å rette mot hvem som helst. I går var det utledninger, i morgen en religion, i neste omgang resulterer kanskje hatretorikk i drap på homofile. Poenget er at homofile er under angrep både i Russland og i USA. Den store forskjellen er at i Russland skjer det en reversering av grunnleggende sivile og politiske rettigheter for homofile. Men Trump har også uttalt til FOX News at han kan komme til å reversere loven som gir homofile rett til å gifte seg i USA. ”Jeg tror ekteskapet bør være mellom en mann og en kvinne”, sier han.

 

Jeg vil hevde det var politisk og religiøst hat mot homofile som var årsaken til at politikeren og homoaktivisten Harvey Milk ble drept i USA i 1978. Han fortjente ikke bedre!, vil noen hevde den dag i dag. Derfor var det viktig når USAs høyesterett kunngjorde at homofile har en grunnlovsfestet rett til å gifte seg med hverandre. Men toleranse kan ikke bare vedtas ved lov, heller ikke i Norge. Toleranse og respekt for mangfoldet må bygges bit for bit i folks bevissthet. Og politiske og religiøse ledere har et særskilt ansvar for å ta avstand fra all type hat-retorikk.

 

Vi ser en skremmende utvikling i flere afrikanske land. Homofile aktivister blir drept. Statsminister for etikk og integritet i Uganda, Simon Lokodo, er kjent for sine mange aggressive utfall mot homofile. Jeg vil hevde at Lokodo, med sine hatefulle ytringer om homofile, kan være medansvarlig for drapet på homoaktivisten David Kato. Lokodo blander familiepolitikk med etikk og moral og religion, og de få åpne homofile er plutselig blitt en moralsk trussel mot en hel nasjon! I dag kan homofili straffes med livsvarig fengsel i Uganda. Det er nettopp i et slikt klima det oppstår ideer om bruk av vold for å drepe. Mediene i Uganda driver klappjakt på mulige homofile, og flere politikere i Uganda ønsker å innføre dødsstraff for homofili.

 

Jeg mener at religiøse ekstremister (uansett religion), som retter skytset sitt mot én spesiell gruppe mennesker, ikke bør finansieres av staten Norge. Flere religiøse ledere i Norge retter krasse angrep mot homofile. Det er spesielt homofile menn som får gjennomgå, men Nina Karin Monsen går også til angrep på skeive foreldre og deres barn. Det handler ikke lenger om å argumentere for sitt syn, men å ramme motstanderen hardest mulig med ord, fornedre dem og si at det du er syk, du er feil. Du vil heller ikke finne mange muslimske ledere som uttaler seg positivt om homofile, men jeg Googlet meg frem til fem homofile imamer. Det er jo en liten revolusjon! Samtidig med at homofile får flere rettigheter i Europa, så ser vi at høyreekstreme grupper vokser – også politisk. De hevder de står for tradisjonelle familieverdier og at homofili ikke passer inn i deres verdensbilde. Det er interessant hvordan en seksuell minoritet blir ”felles fiende” for ekstremister?

 

I Norge ble Facebook-gruppa “Stopp homofile i Oslos gater! NoGayPride – GayShame” opprettet av blant andre islamisten Ubaydullah Hussain. På siden skrev de: “Homofili er en ekkel og grusom sykdom. Det må bekjempes og stoppes.” Mitt spørsmål er hvor langt er disse ungdommene villige til å gå? Og hvor henter de hatet fra? Får de motstand nok i moskeen på negative holdningene til homofili? Jeg har hatt jevnlig kontakt med medlemmer av organisasjonen Skeiv verden i Oslo. Folk derfra har tidligere blitt angrepet med vold i Pride paraden, og flere medlemmer lever med alvorlige trusler. Det jeg vil frem til er at det finnes miljøer også i Norge som utsetter homofile for alvorlig hatkriminalitet. Jeg håper politiet har kontroll på disse personene når Oslo Pride starter 17. juni.

 

Vi skal si klart i fra når religiøse ledere og ansvarlige politikere gir potensielle drapsmenn næring til å begå alvorlig hatkriminalitet. For hatet finner næring fra andres ord og handlinger. I likhet med nulltoleranse for bruk av ord som "jævla homo" på idrettsbanen og i skolegården, så bør det være nulltoleranse for slike skjellsord i kirken og moskeen. Da blir det enklere for skeive ungdommer å akseptere seg selv som skeiv og enklere for dem å stå åpent frem. Først da kan vi snakke om et trygt og inkluderende miljø for alle. Det handler om bevisstgjøring av ledere på alle nivåer i samfunnet og jobbe aktivt for å forhindre radikalisering av en sårbar gjeng med ungdommer – både politisk og religiøst.

 

Det er også en av grunnene til at drapene på homofile i Orlando oppleves som et angrep på meg som homofil. Noen hater meg så intenst at de kan komme til å drepe meg? P3morgen-Silje gråter på direkten og spør om det hadde vært bedre om hun ikke hadde vært slik som hun er. Jeg gråter med henne. Derfor la jeg ned blomster utenfor Den amerikanske ambassaden og derfor går jeg i Oslo Pride parade 25. juni. For meg er dette en kamp for like rettigheter, og for å hedre minnet om de mange som er drept. For mange homofile i andre land er det fremdeles en kamp på liv og død!