Hold dere unna sykelønna!

Ungdomspartiene på høyresida gjør nok et framstøt for å foreslå kutt i velferden til vanlige arbeidsfolk. Nå er det sykelønnen de går løs på. 17. april sier de samstemte lederne av Unge Venstre, Krfu, Unge Høyre og FpU til Dagbladet at de frykter at velferdsstaten revner hvis det ikke raskt tas grep. Rød Ungdom oppfordrer dem til å holde seg unna arbeidsfolk sine hardt tilkjempa rettigheter. Sykelønnna er et gode, ingen byrde.

Symptombehandling

Rød Ungdom tror ikke at kutt i sykelønnen vil gjøre det norske arbeidslivet bedre. Tvert imot mener vi det er en avsporing fra en dypere debatt om hva som ligger bak de høye sykefraværstallene. De borgerlige ungdomspartiene kunne heller spurt seg selv hvordan den borgerlige regjeringas endringer i arbeidslivet påvirker sykefraværet. Det foregår en brutalisering på flere fronter. Midlertidighet erstatter fast jobb, bemanningsbransjen sprer seg som en kreft i det norske arbeidslivet og velferdsordningene svekkes. Rød Ungdom mener at vi må jobbe for forutsigbarhet i arbeidslivet gjennom faste, hele stillinger og et godt arbeidsmiljø. Økt bemanning i yrkene med høyest sykefravær som vaskehjelper og sykepleiere vil være en effektiv måte å få ned sykefraværet.

Logikk fra bakvendtland

Høyresidas logikk er vanskelig å forstå. De gir milliardgaver til de rikeste og kutter i velferdsordningene til folk flest. Gulrøtter til Reitan og Rimi-Hagen, og pisk til resten av oss. Hvorfor skal rikinger motiveres med skattekutt, mens arbeidsfolk skal motiveres av å bli fattigere?

Amerikanske tilstander

I USA har debatten om sykefravær en annen form. Der er arbeidsgiverne mer bekymret for sykenærvær enn sykefravær. Mangel på tilfredsstillende sykelønnsordninger fører til at arbeidstakere må kreke seg av gårde til jobb, selv om de burde holdt seg hjemme. Resultatet er så klart at produktiviteten i arbeid blir lavere. Amerikanske tilstander i det norske arbeidslivet sier vi «nei takk» til.

Kalkulator-høyre og «bærekraft»

Partileder i Unge Høyre, Sandra Bruflot, argumenterer for kutt i sykelønnen som et nødvendig inngrep for å sikre velferdsstatens bærekraft. Det virker som kalkulator-høyre lever i beste velgående når de regner kroner og øre på folks velferdsordninger på den måten. Rød Ungdom kan fortelle dem at velferdsstaten er mer enn bare et nullsumspill. Velferdsstaten er avhengig av høy grad av sysselsetting. Hvor er tiltakspakkene for et tryggere arbeidsliv og flere jobber? Så langt har den mørkeblå regjeringen kun prestert å dele ut skatteletter og svekke arbeidsmiljøloven. Det kan være lurt å feie for egen dør. Et forslag fra oss er å hente inn de 23 milliardene som årlig gjemmes vekk i skatteparadiser og øke skattene for de som har aller mest. For pengene, de er der. Men det handler om å fordele dem riktig og rettferdig.

At ungdomspartiene på høyresida ønsker å kutte i velferdsordningene er like sikkert som at våren kommer etter vinteren. Heldigvis har de liten gehør for dette. Vi vet at vi har en samlet fagbevegelse og folk flest i ryggen når Rød Ungdom svarer: - Hold dere unna sykelønna!