Høie truer med feil fakta

I Dagsavisen 26.6. kommer helseminister Høie med utilslørte trusler mot oss som prøver å bringe frem fakta mot den planlagte nedleggingen av Ullevål sykehus.

Hvis vi ikke gir oss, blir det ikke noen utbygging på Aker, sier han. Argumentasjonen er både et brudd på demokratiske spilleregler og misbruk av fakta.

Det er ikke Aker-utbyggingen som bør stoppes, men planene for utbygging av Rikshospitalet på Gaustad. Det er en dårlig løsning bl.a. fordi tomten er for liten og krever bygg på 16 sykehusetasjer (svarer til cirka 25 boligetasjer) foran nåværende Rikshospital for å skaffe plass til de 140 000 m2 nybygg som trengs. Det er altså ikke Aker som skal settes opp mot Ullevål, men Gaustad.

I temaheftet Nye sykehusbygg i Oslo – hvor og hvordan? er det vist at man på den flate tomta på Ullevål greit kan finne plass til mer enn 400.000 m2 nye bygg og beholde 110.000 m2 gode bygg. Å bruke kostbart vedlikehold av de gamle byggene på Ullevål som argument, har ingenting i denne debatten å gjøre. De må vedlikeholdes til noe nytt står ferdig uansett. Det er å erstatte disse byggene med et nytt klinikkbygg på Ullevål til ca 5 mrd kr satt opp mot en Gaustadutbygging som har en foreløpig prislapp på 24 mrd, som er diskusjonstema.

Jeg har i Klassekampen 11.5. vist at man ved å satse videre på Ullevål kan spare rundt 30 mrd kr. Det er den debatten vi vil fortsette tross helseministerens dårlige forsøk på å stoppe den.