Hjertesaker

Nei til hat ideologi.

Rettferd, fred og likeverd.

Klima og miljøvern.

Trygge samfunn, trygge folk.

 

Myke verdier og pappaperm.

Nei til søndagsarbeid

og midlertidige ansettelser.

Utdanning, arbeid og bolig.

 

Ulike mennesker, like muligheter.

Smertefri overgang fra

fossil til fornybar energi.

Nei til atomvåpen og krig

 

Fredsarbeid og avspenning.

Trygge pensjoner og velferdsstat.

Regjeringer kommer og går.

Fagbevegelsen består.