Hjertenes, tenk om den fjerde statsmakt ikke skulle følge den norske åpenhetskulturen

Pressens Faglige Utvalg forteller meg at de ikke har en til enhver tid oppdatert oversikt over medier / redaksjoner som kan klages inn til Pressens Faglige Utvalg åpent tilgjengelig for allmennheten. På den andre siden ønsker sjefredaktøren i Bergens Tidende, Øyulf Hjertenes, en åpenhetskultur i Norge.

Etter publisering av innlegget har journalisten.no sådd tvil rundt identiteten til skribenten. 

Sjefredaktøren i Bergens Tidende nevnte i NRK Dagsnytt 18 mandag 25.03.2019 at det er et grunnleggende prinsipp i Norge at folk skal få vite hva som skjer ( https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/201903/NNFA56032519/#t=52m23s ).

Hjertenes nevner at "Hvis en bil blir tatt av et ras mellom Bergen og Voss, så er dette ikke bare en hendelse som angår de som er involvert, men det er en hendelse som angår oss alle.".  Journalistenes arbeid er vel også, slik Giske/Sofie/VG/Steiro/Skarvøy-saken senest har vist oss, definitivt noe som ikke bare angår de som er involvert, men noe som angår oss alle. Den åpenhetskulturen som Hjertenes mener burde gjelde hos Helse Vest burde vel da også gjelde for journalistene, for eksempel gjennom Pressens Faglige Utvalg.

Derfor er jeg veldig glad for at sjefredaktøren i Bergens Tidende ønsker en åpenhetskultur i Norge. Det er også nærliggende å tro at han i hvert fall i prinsippet dermed også støtter meg i å sørge for at korrekt instans holder en alltid oppdatert og samlet oversikt over hvilke medier / redaksjoner som kan klages inn til Pressens Faglige Utvalg åpen og allment tilgjengelig.

Dersom Hjertenes følger det prinsippet han la til grunn for i mandagens NRK Dagsnytt 18 og argumenterer for en slik oversikt med den samme bergenske iver og intensitet som han viste da han argumenterte for åpenhet hos Helse Vest i samme sending, så tipper jeg at vi har en slik oversikt på plass lenge før Brann taper sin neste seriekamp.

Hjertenes har jo for øvrig selv muligheten til å praktisere den åpenhetskulturen han etterlyser hos Helse Vest ved å oppmuntre korrekt instans til å sørge for at en alltid oppdatert og samlet oversikt over hvilke medier / redaksjoner i det journalistiske miljøet i Bergens Tidende som kan klages inn til Pressens Faglige Utvalg er åpent tilgjengelig for allmennheten, for eksempel på websidene til Pressens Faglige Utvalg selv. Dette kan vel bli ferdigstilt lenge før Brann vinner sin første seriekamp.

Videre i mandagens prinsippfaste opptreden på NRK Dagsnytt 18 trekker Hjertenes frem eksempler på hva som kan skje dersom andre samfunnsinstitusjoner skal gjøre det samme som Helse Vest, som at Bergen kommune skulle slutte å opplyse om byggesaker og at man skulle slutte å informere om dommer i Bergen tingrett. Den samlede mediebransjen er neppe en offentlig samfunnsinstitusjon, men hver gang noen i denne bransjen omtaler seg selv og resten der som den fjerde statsmakt, burde de samtidig praktisere den åpenhetskulturen som Hjertenes nevner - for eksempel ved å gjøre det enkelt for offentligheten å ha oversikt over hvilke medier / redaksjoner som kan klages inn til Pressens Faglige Utvalg.

Utsiktene for at Bergen kommune skulle slutte å opplyse om byggesaker og at man skulle slutte å informere om dommer fra Bergen tingrett virker små, men like dystre som at Pressens Faglige Utvalg, det høyeste organet av selvjustis for den fjerde statsmakt, ikke følger det grunnleggende prinsippet om at folk skal få vite hvem som kan klages inn til dem.

Hjertenes, tenk om de journalistiske miljøene ikke skulle følge den norske åpenhetskulturen ved å la være å opplyse om hvilke medier / redaksjoner som kan klages inn til PFU!