FÅR KRITIKK: Regjeringen og finansminister Siv Jensen får kritikk for økningen i oljepengebruken på 7 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett. FOTO: STIAN LYSBERG SOLUM/NTB SCANPIX

Hemningsløs oljepengebruk

Pengebruken vil øke boliglånsrenta.

Regjeringer som mister oppslutning før et valg kompenserer ofte velgerfrafallet med å bruke mer penger. Regningen for valgflesket kommer med forslaget til statsbudsjett. Det er nytt av året at revidert nasjonalbudsjett også omdannes til et valgbudsjett. Og det er økonomisk uansvarlig av finansministeren å hente 7 milliarder kroner mer fra oljefondet enn det som er vedtatt i statsbudsjettet. Totalt bruker regjeringen 238 milliarder kroner av oljefondet i en tid da norsk økonomi går så det suser. Tida er inne for å tråkke på bremsen og ikke gassen.

Statsminister Erna Solberg og hennes parti hadde en gang økonomisk ansvarlig budsjettpolitikk som mål og rettesnor. Snora røk da Erna Solberg dannet regjering med Frp. Etter at Venstre og KrF kom med i regjeringen er det ikke lenger måte på oljepengebruk.

For å holde firepartiregjeringen sammen tør ikke statsministeren å kutte i partienes hjertesaker. Alle skal i valgkampen ha sitt lille flagg å vifte med. KrF kan nå skryte av at regjeringen har satt av 20 millioner kroner til vedlikehold av kirker. Partiet har også fått regjeringen med på å reversere den omstridte omleggingen av pleiepengeordningen.

Frp har fått 200 millioner til å kutte bompenger. Det er langt unna det Frps landsmøte ville bruke for å bli kvitt bomringene en gang for alle. Men det er tross alt noe Frp kan bruke i valgkampen. Venstre kan smykke seg med at det settes av 100 millioner til klimainvesteringsfondet Nysnø. Og slik kan vi fortsette. Det plusses på både her og der. Oljefondet tar regningen. Dermed blir det mindre til pensjon for kommende generasjoner.

Statsministerens og finansministerens mangel på respekt for bruk av oljepenger ble grundig avslørt da de mente det var mulig å finansiere det nye regjeringskvartalet og en ny fregatt til Sjøforsvaret med oljepenger «under streken» som det kalles. Trikset ble raskt avslørt av opposisjonen og landets økonomer. Tanken om penger «under streken» for å skjule utgiftene ble gravlagt etter massiv motstand internt i Finansdepartementet.

Nå står Solberg og Jensen åpent fram med friske penger fra oljefondet, for å betale de nye regningene. Budsjettpolitikken som hittil har hatt en nøytral virkning på den økonomiske utviklingen, blir dermed ekspansiv. Mer fart er ikke det økonomien trenger nå. Finansministeren skryter av at norsk økonomi er solid, med lav arbeidsløshet, reallønnsøking og gode økonomisk vekst. I gode tider skal regjeringen holde igjen på oljepengebruken. Det er i dårlige tider regjeringen skal pøse på med oljepenger. Dagens oljepengebruk er stikk i strid med det statsminister Erna Solberg og Høyre har forfektet i alle år.

Sentralbanksjef Øystein Olsen var nylig i Stortingets finanskomité og redegjorde for Norges Banks pengepolitikk. Hans budskap til de folkevalgte var at bankens styringsrente på 1 prosent mest sannsynlig blir satt opp i juni. Renta settes opp for å unngå at presset i økonomien øker slik at priser og lønninger skyter fart. Skulle den økonomiske utviklingen bli mye sterkere enn det Norges Bank legger til grunn, vil den planlagte moderate renteøkingen bli avløst av hyppigere renteøkninger.

Det bekymrer ikke finansminister Siv Jensen. På pressekonferansen tirsdag sa hun at renta er Norges Banks og ikke regjeringens ansvar. Det er politisk ansvarsfraskrivelse. Regjeringen plikter å ta hensyn til mulige renteøkninger når statsbudsjettet bestemmes. Et ekspansivt statsbudsjett i en preset økonomi vil automatisk gi høyere rente. Velgerne kan trygt henge bjella på katten når renteøkningen kommer.

Finansministeren får så hatten passer av økonomene. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets sier til NTB at regjeringen bruker så mye oljepenger i revidert nasjonalbudsjett at «man skulle tro det var økonomisk krise i Norge». Oljepengebruken gjør det økonomiske handlingsrommet mindre. Alle partiers ungdomsorganisasjoner, utenom FpU, ber moderpartiene moderere seg og ikke bruke opp oljepengene. «Det hadde vært et godt tidspunkt å stramme inn på», sier Haugland.

Opposisjonen vender tommelen ned for budsjettet. Det er ingen ting opposisjonen kan gjøre. Regjeringen har flertall i Stortinget.