Helseminister Bent Høie, er rusutvalget ditt et hån mot brukerne og den pårørende?

Det er mange, både brukere, nåværende og tidligere, og pårørende her ute som føler det slik, såpass mange at store deler av det reelle rusfeltets mange engasjerte stemmer har gått sammen om et opprop mot nettopp det at det ikke er noen reelle brukere representert i ditt rusutvalg.

Du svarte kronikken vår litt arrogant med at det er brukere representert. Litt respekt for oss dette handler om hadde vært fint, spesielt når hele kronikken vår var bygd opp på nettopp dette, at det er ingen i ditt utvalg som i våre øyne er brukerrepresentant får meg til å tenke. 


Når ingen i utvalget ditt "vet hvor skoen trykker" kan en undres, hvordan dette utvalget skal kunne gange fellesskapet best. 

Ja, du har tatt med to "brukerrepressenanter", men ingen av disse representerer brukere eller brukerorganisasjoner. De du har utnevnt til å representere brukerne, representerer i virkeligheten bare avholdsbevegelsen! 


Jeg heier på deg, Bent og jeg heier på utvalget ditt, med visse betingelser:

1: Krav om reel brukerrepresentasjon, minst en representant fra brukersiden; FHN, NORMAL, FTR etc

I oppropet vårt er Arild Knutsen foreslått.
2: At utvalget ditt jobber for en reell avkriminalisering! Straff, bot, gebyr eller tvungen helsehjelp der det ikke er høyst nødvendig er fullstendig bortkastet og må bort, (Politiets hjemler.) Folk flest ruser seg daglig på kaffe, sukker, sex, m.m uten at staten griper inn. Alt dette er regulert via alderssgrense på sex, avgifter på sukker/kaffe etc. 


Kjære Helseminister, Bent Høie! 

Du har sagt at du skal inkluderer oss, så gi oss en reel brukerstemme. Vi håper du vil høre på oss brukere og misbrukerne, nåværende og tidligere, og våre pårørende, og gi oss et rusutvalg hvor vi også blir inkludert.


Oppropet: https://www.opprop.net/brukerstemmene

Les også: https://www.dagbladet.no/kultur/et-svik-mot-brukerne/69681546