Helsedirektør Bjørn Guldvog: "Hjelp barna å lage positive ord og setninger om soldatene!"

NATO-øvelse Trident Juncture

NYTT FRA HELSEDIREKTØREN: NATO-STUND HAR GULDVOG I MUNN

Noen kan synes det er ubehagelig med synlige soldater og økt militær trafikk.
Det kan være personer som har opplevd krig og traumer tidligere, eller barn.
- Snakk om øvelsen og hvorfor NATO øver i Norge, oppfordrer helsedirektør
Bjørn Guldvog: "Hjelp barna å lage positive ord og setninger om soldatene!"

https://helsedirektoratet.no/nyheter/snakk-med-barn-og-sarbare-mennesker-om-nato-ovelsen