Heks

Heks meg!

HEKS MEG

Kan hende er du raudkledt.
Kan hende er du grønkledt.

Kan hende er eg redd deg.

Heks meg.

Kan hende er eg redd

ditt nei.

Kan hende er eg redd

ditt ja.

Heks meg.

Eg veit ikkje vegen

ut or skogen.

Eg har gått meg vill.

Nokon må komme.

Kjem det nokon,

så håper eg det ikkje er

du.

Kom likevel.

I gullmørkret.

Heks meg!Ola Bog sitt bilde..