Hæ, har du grenser?

Vi som er unge med funksjonsvariasjoner har også rett til kunnskap om seksuell helse.

Barn og unge med funksjonsvariasjoner har en seksualitet som er like mangfoldig som andres. For å forebygge seksuelle overgrep mot vår gruppe må alle anerkjenne at funkisungdom har lyst på sex.

Sex skal være sunt, sikkert og samtykkende. Mange ser på sexlysten vår som sykelig eller ikke-eksisterende, noe som hindrer utviklingen av et sunt forhold til egen seksualitet. Vi som er ungdom med funksjonsvariasjoner, populært kalt funkisungdom, har på lik linje med andre ungdommer rett til kunnskap om seksuell helse. Da blir det mulig å vite om noen bryter grensene våre. Et positivt forhold til kroppen din er kjernen i et trygt forhold til egen seksuell identitet. Selvtillit, livsmestring og god seksuell helse er avgjørende for å mestre hverdagen.

Å ikke forstå at man er overgrepsutsatt har langvarige konsekvenser for eierskapet til egen kropp, tanker, følelser og identitet. Barn med synsvariasjoner kan mangle mulighet til å skille gode og trygge situasjoner fra overgrep. Ei blind jente forklarer denne følelsen sånn: «Jeg vokste opp i en liten, dysfunksjonell familie preget av isolasjon, omsorgssvikt, psykiske og seksuelle overtramp. Jeg trodde dette var normalt.»

Det får sjelden konsekvenser å forgripe seg på unge med funksjonsvariasjoner. Mange makter ikke å yte motstand mot overgriperen sin, eller å si at de har opplevd overgrep. Kanskje vet de ikke hvor de kan søke hjelp. Det gjør dem veldig sårbare. Noen lar til og med være å si ifra om overgrep fordi de forventer å bli diskriminert og trakassert.

Jeg har opplevd overgrep. Da jeg følte noe var galt, manglet jeg ord for å forklare hva jeg hadde opplevd. Jeg visste heller ikke hvem jeg kunne snakke med, og fikk ikke hjelp. Noen år seinere leverte jeg anmeldelse til politiet, men ble ikke trodd. Personen jeg snakket med var uinteressert, og ville avslutte samtalen fort.

Når de som styrer landet antar at personer med funksjonsvariasjoner mangler seksualitet, forstår jeg at politiet ikke tok meg på alvor. Hvordan kan jeg, som liksom ikke skal ha seksuell erfaring, føle meg seksuelt utnytta? Funkisungdom ønsker å snakke om seksuell helse uten at temaet blir tøysa bort. Vi har grenser som kan brytes, vi også. Fordommer må ikke komme i veien for at myndighetene tror oss når vi sier at vi har opplevd seksuelle overgrep. Derfor er jeg glad for å i år kunne bidra til Redd Barnas kampanje #JegErHer. Kampanjen har som mål å bekjempe seksuelle overgrep ved å øke kunnskap hos både barn og voksne, og å stille myndighetene til ansvar. Alle barn, også barn med funksjonsvariasjoner, må lære om seksualitet og seksuelle overgrep. De må vite at de har rett til å sette grenser for egen kropp, og hvordan de kan få hjelp om noen skulle gå over deres grenser.

Barn og unge med synsvariasjoner er ofte ensomme og isolerte. De sitter mye i ro, og går ikke ut alene. Naturlig nok vil mange lete etter venner på steder de kan nå, gjerne på internett. I tenåra åpnet internett en ny verden for meg. Plutselig kunne jeg, stillesittende som jeg var, få venner. Likevel ble jeg mishandlet også der. Fordi jeg var ute av stand til å ta meg fram til andre plasser enn rommet mitt på egen hånd, kom jeg ikke bort fra datamaskinen. Jeg ble rett og slett sittende på stedet hvil med mishandleren min.

For å ruste denne gruppa barn og unge er løsninga sansemotorisk trening fra tidlig alder. Det vil si å lære dem å bruke sanser som hørsel, eventuelt restsyn, følesans, smak og lukt til å bevege seg fritt. Da kan man leke med andre barn. Ved å være rundt andre på samme alder får man et bredere perspektiv på hvordan det er vanlig å bli behandlet. Er man utsatt for overgrep av en voksenperson, kan man ta avstand og søke hjelp.

Alle mennesker trenger aksept, ømhet, intimitet, kjærlighet og vennskap. Seksualundervisning er nøkkelen til at funkisungdom får kjennskap om sunn, sikker og samtykkende seksualitet og kunnskap om hvor de kan søke hjelp hvis de blir utsatt for seksuelle overgrep. Vi må ta på alvor når barn og unge sier fra om hva de har opplevd. Slik forebygger vi seksuelle overgrep mot unge med funksjonsvariasjoner i framtida.