Haute couture

Visning i vår villa

HAUTE COUTURE

Det skal være lilla nå i år.
Gjerne med et enkelt anheng. Sølv.
Visning i vår villa, der du får
rød, rosé og snitter. Ikke øl.


Ola Bog sitt bilde.


.