"Hardt skadet i ulykke, men ble ikke trodd av Nav fordi hun blogget om sitt aktive liv"

Inkognito

INKOGNITO

Det er demo nå i dag.
Man har fått seg fin parole.
For å unngå ubehag,
utskjelling, bli tatt i skole

- sier vi det cirka sånn:
Ikke sjøllagd. Noen ga oss.
Var den lagd på egenhånd
tok de sikkert trygda fra oss.

"Hardt skadet i ulykke, men ble ikke trodd av Nav fordi hun blogget om sitt aktive liv" (Aftenposten, 3. oktober 2016)

http://www.aftenposten.no/…/Hun-ble-hardt-skadet-i-ulykke_-…

Ola Bog sitt bilde.


.