Har solen skylden?

I sommer fikk jeg en epost fra en brasiliansk journalist. I følge ham, har flere begynt å tvile på om den globale oppvarmingen er menneskeskapt siden Rio 20+. Istedenfor har man falt for ideen om at solaktiviteten som styrer klimaet.

Min første kommentar var at vårt klima i prinsippet påvirkes av flere ulike forhold, og at en eventuell påvirkning fra solaktivitet ikke motstrider betydningen av CO2-nivået. Heller tvert om: dersom klimaet er følsom for svake variasjoner i solen, vil klimaet sannsynligvis være følsomt overfor andre forhold.

Dette spørsmålet kan ses i sammenheng med et par fysikk-nyheter i sommer: (1) Man har funnet det såkalte ‘Higgs bosonet’ (også kjent som gudspartikkelen) som regnes for å være et av de mest elementære byggestenene i universet; (2) NASA har landet kjøretøyet “Curiosity” på mars.

Og man kan sette problemstillingen i et historisk perspektiv: Allerede i 1859 målte John Tyndall hvordan CO2 fanger opp varmestråling, noe som gir den drivhusgass-egenskaper. Oppdagelsen av drivhuseffekten tilskrives franskmannen Joseph Fourier på 1820-tallet. Siden har man forklart hvorfor dette skjer gjennom kvantefysikken (For de som er interessert i historikken bak kunnskapen om klimaendringer, finnes det en god beretning i regi av American Institute of Physics, skrevet av vitenskapshistorikern Spencer Weart).

Det er nettopp CO2 sin egenskap til å fange varmestrålingen som måles hver gang man måler atmosfærens CO2-nivåer.

Så kan vi stille spørsmålet: Forstår vi virkelig ikke hvordan CO2 påvirker klima her på jorden, til tross for alle vitenskaplige fremskritt?

Vårt klima er ikke utsatt for magi, men fysiske forhold som spiller en rolle må være målbare. For best mulig å avdekke de ulike sidene, bør man stille spørsmålet: Hvordan man kommer frem til de ulike konklusjonene? Hvilke data er de bygget på, og hvordan er de blitt analysert?

Jeg har spurt soltilhengerne om å vise alle skritt de tar fra opprinnelig inforamsjonskilde til sine svar. Det er viktig å teste metodene for å se om de virkelig er objektive. Så langt har de ikke vært noe særlig imøtekommende. Vitenskapen må være etterprøvbar, og man forventer at kolleger går hypotesene i sømmene.

De dataene jeg har sett på, utpeker CO2 som den skyldige når det gjelder global oppvarming (figur). Derimot er det ingen åpenbar systematisk langsiktig endring i solen siden 1950, som kan knyttes opp mot disse klimaendringene.

Klimaspørsmålet er viktig fordi det dreier seg om jordens fremtid og vår sikkerhet. Dette understrekes av Rio20+ og de årlige klimatoppmøtene i regi av FN med betegnelsen COP. Man burde da forvente at alt legges til rette for å finne det mest overbevisende svarene. Det skjer gjennom vitenskapen og i form av åpenhet og gjennomsiktighet.

Derimot har debatten hatt et mer dogmatisk preg enn vitenskaplig. Og det er en absurd kontrast mellom de ressursene som brukes på COP-møtene og de som er avsatt til å forklare samfunnet hva drivhuseffekten er og hvordan den påvirkes av drivhusgassene.