Foto: NTB Scanpix

Håpløse helsedirektører

Torsdagens høring i helse- og omsorgskomiteen om krisen i luftambulansetjenesten ga et sjokkerende bilde av en elendig anbudsprosess og helsedirektører som ikke har forstått alvoret i situasjonen.

Hele anbudsprosessen bør etter vår mening nullstilles. Lufttransport som har drevet tjenesten utmerket i mange år, må inntil videre få sin kontrakt forlenget.

Anbudsprosessen har vært en skandale fra A til Å. Babcock som vant anbudet, fikk adgang til å titte konkurrenten Lufttransport i kortene. Da Babcock så hva Lufttransport betalte sine piloter, sørget de for å legge seg godt under dette lønnsnivået. Slikt er sosial dumping. Det er en skandale at helsemyndigheten lot det skje.

Det er en like stor skandale at styrelederen for Helse Nord ledet et rekrutteringsfirma som hadde avtale med Babcock om å skaffe piloter dersom selskapet vant anbudet.

Høringen i Stortinget avslørte at helsedirektørene ikke har dekning for å tro at alt er i orden. Helse Nord-direktør Lars Vorland provoserte da han sto fram på TV og hevdet at «nå går det bra».

Det går i øyeblikket rundt fordi blant annet Forsvaret har grepet inn. At Forsvaret må settes inn i fredstid, er et krisevarsel i seg selv. Hvis pilotene i Lufttransport som har signalisert at de vil slutte, gjør alvor av å si opp, bryter luftambulansetjenesten sammen.

Et flertall på Stortinget vil ha utredet statlig drift av luftambulansetjenesten for framtida. Det samme foreslo det regjeringsoppnevnte Akuttutvalget allerede i 2015. Utvalget advarte mot uheldige konsekvenser ved skifte av operatør. Helseminister Bent Høie (H) valgte å vende det døve øret til. Norsk Flygerforbund sendte året etter Høie et notat der det ble advart mot å gjennomføre en anbudsprosess uten krav om virksomhetsovertakelse. Det kunne føre til en flukt av erfarne piloter. Også denne advarselen ignorerte statsråden. Helseminister Høie bærer et tungt ansvar for skandalen.