luftambulansekrisen: Helse- og omsorgsminister Bent Høie er politisk hovedansvarlig for elendigheten, skriver Arne Strand.Foto: Torstein Bøe/NTB scanpix

Handlingslammet Høie

Skandalen med luftambulansen i nord er en parallell til søppelskandalen i Oslo.

New Public Management kalles ideen om en styringsmodell i offentlig sektor som dukket opp for noen år siden. Ledere i det offentlige og mange politikere, også i Ap, kjøpte illusjonen om at offentlig tjenesteyting ville bedre effektiviteten og kvaliteten på tjenestene hvis man hadde markedet og det private næringsliv som forbilde. Til tross for at markedsstyringen i offentlig sektor har slått feil gang på gang, har tankegangen overlevd i så forskjellige miljøer som sykehus og søppeltømming.

Søppelskandalen i Oslo er et rystende eksempel på hvor galt det kan gå når kommunen stirrer seg blind på den frie konkurransen og målet om lavest mulig pris, som om renholdsetaten var en billigbutikk i en matvarekjede. Alt som kunne gå galt gikk galt da det private firmaet Veireno høsten 2016 overtok hentingen av søppel over hele Oslo. Til slutt måtte byrådet gripe inn og la kommunen gjøre jobben. Veireno gikk konkurs.

Kaoset med luftambulansetjenesten i Nord-Norge er et resultat av samme tvangsforestilling om at det viktigste er lavest mulig pris på en uhyre viktig samfunnstjeneste. Det britiskeide Babcock vant anbudskonkurransen på flygingen fordi selskapet hevdet at det kunne drive denne livsviktige tjenesten for 47 millioner kroner mindre i året enn Lufttransport, som har stått for ambulanseflygingen i 25 år.

Når prisen på en vare er oppsiktsvekkende lav, er det grunn til å spørre hvorfor. Som regel er det fordi varen ikke holder mål. Kvaliteten er gjerne dårligere enn på sammenlignbare varer med høyere pris. Det gjelder for søppeltømmingen i Oslo som for ambulansetjenesten i nord.

I anbudsprosessen scoret Babcock lavt på kvalitet. Det ble ikke tillagt vekt. I anbudsprosessen ble det heller ikke stilt krav til virksomhetsovertakelse. Det betyr at pilotene i Lufttransport må søke på sine egne stillinger når ny eier overtar. Det skal bli færre piloter i turnus og lønna skal kuttes med 25 prosent. Det er det som i arbeidslivet kalles sosial dumping. Nå har riktig nok Babcock kommet med et nytt tilbud der pilotene får bli med over i det nye selskapet. Men om nye forhandlinger vil løse ambulansekrisen, gjenstår å se.

Landets fire regionale helseforetak har skylda for den elendige anbudsprosessen siden det er helseforetakene som driver Luftambulansetjenesten. I styrene for helseforetakene sitter det helseøkonomer som er mer opptatt av penger enn folks helse. Det er for øvrig folk fra den samme gjengen som utgjør Beslutningsforum som bestemmer om alvorlig syke pasienter skal få den medisinen de trenger. Også i Beslutningsforum trumfer prisen liv og helse.

Galskapen i anbudsprosessen forsterkes av at styrelederen for det nordligste helseforetaket – Helse Nord – inngikk en avtale på vegne av sitt private rekrutteringsselskap om å skaffe piloter til Babcock dersom selskapet vant anbudet. Saken lyser av inhabilitet. Det forsto styrelederen for Helse Nord altfor sent.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er politisk hovedansvarlig for elendigheten. Høie er en mild og hyggelig mann uten stor gjennomføringskraft for å si det slik. Ambulanseskandalen er en historie om en varslet katastrofe. Et utvalg som Høie oppnevnte i 2015, pekte på risikoen ved bytte av operatør. Utvalget foreslo å utrede offentlig drift av ambulansetjenesten. Høie så bort fra rådene han fikk.

Opposisjonen på Stortinget vil ha en ny avtale. Høie advarer. Han frykter de økonomiske konsekvensene av å bryte en inngått avtale. Økonomiske bekymringer kan helseministeren overlate til finansministeren. Som helseminister er han forpliktet til å bekymre seg for de alvorlige helsemessige konsekvenser av luftambulansekrisen. Tirsdag kommer han til Stortinget for å redegjøre. Hvis Høie kommer til Stortinget uten en troverdig løsning, må Stortingets flertall tvinge helseministeren til å få slutt på krisen.