Handel er viktigere enn bistand for fattige land

Nå er det på tide at vi erkjenner at investeringer og handel betyr mer for utvikling i fattige land enn hva bistand gjør.

Vi trenger en dreining av norsk utviklingspolitikk mot økt næringsutvikling. NHO har store forventninger til den bebudede bistandsreformen. I tillegg til å effektivisere forvaltningen, bør reformen sørge for at utenriksapparatet sikrer støtten til norsk næringsliv for kunne å øke norske investeringer i utviklingsland.

Utenriksapparatets fremste fortrinn er lokal kunnskap om politikk, markeder, næringsliv og samfunn. Det er svært nyttig at utenriksstasjonene deler sin kunnskap med norske bedrifter. De står ofte overfor vanskelige vurderinger når det gjelder lokale rammevilkår, uklare regelverk, domstoler som ikke er uavhengige og utbredt korrupsjon. I mange land er det en krevende sikkerhetssituasjon som bedriftene trenger hjelp til å forstå. Mange ambassadører og ansatte gjør en flott jobb for å åpne dører for norske bedrifter. Men vi ser at mange trenger mer kunnskap om hvordan man kan bistå næringslivet. Og de trenger budsjett til å organisere seminarer og møteplasser.

I utenriksdepartementets første rapport om reform av bistandsforvaltningen fastslås det at ambassadene bruker for mye tid på oppfølging av små tilskudd. Analysen av hva som faktisk skaper utvikling i fattige land forteller oss at kompetent ambassadepersonell kan brukes langt smartere. Siden støtte til næringsliv både hjelper norske bedrifter med å investere i fremtidens vekstmarkeder og fremmer utvikling, så bør bistandsreformen innebære en styrking av ambassadenes ressurser til dette arbeidet. Slik kan Norge bidra til å skape nye jobber i fattige land gjennom private investeringer. Selve forvaltningen av norsk støtte til tradisjonelle bistandsprosjekter kan håndteres langt billigere i Norge.

Regjeringen har lagt mye vekt på bistandsreformen. Det er viktig at reformen gjennomføres slik at utenriksapparatet i større grad bidrar til bærekraftig utvikling i samarbeid med bedriftene.