Halvorsens glansbilde

Alle elever fortjener en skole som gjør dem i stand til å møte fremtidens utfordringer og skape seg den fremtiden de drømmer om.

Innlegget er skrevet sammen med Afshan Rafiq, stortingskandidat Oslo Høyre.

Mye er bra i norsk skole, men mye kan også bli bedre. Dette er rettesnoren for Høyres skolepolitikk. Derfor satser Høyre på læreren, fordi vi vet at gode lærere løfter alle elever.

Høyre mener kunnskapsministeren overser sentrale utfordringer for norsk skole. Fortsatt går nesten av 1 av 5 elever ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive skikkelig. Antall elever som får spesialundervisning øker, og 70 prosent er gutter.

Nær 30 prosent av elevene i videregående opplæring fullfører ikke eller består ikke opplæringen i løpet av 5 år. Anslagsvis 9 000 lærere i norsk grunnskole mangler undervisningskompetanse for trinnene de underviser på, og mange lærere har behov for faglig påfyll i sine undervisningsfag. Får SSB rett, kan Norge mangle 11.000 lærere i 2020. Skal vi løfte alle elever må vi ta tak i dette.

Kristin Halvorsen forsøker i Dagsavisen (27.11.2012) å tegne et glansbilde av hva de rødgrønne har fått til i skolepolitikken. Men regjeringen bommer og prioriterer ikke de viktigste tiltakene i skolen. Bevilgningene til etter- og videreutdanning står på stedet hvil, selv om behovet utvilsomt er stort.

Regjeringen har innført nye kompetansekrav for lærere. Det Kunnskapsministeren ikke sier, er at disse kun gjelder nye lærere. Da Stortinget vedtok skjerpede kompetansekrav for lærere i juni 2012, foreslo Høyre at de nye kravene også må gjelde dagens lærere. Mange av disse skal undervise i skolen i tiår fremover. Statsråden mener det holder at bare de nye lærerne, som utdannes nå, skal omfattes av de nye kompetansekravene. Dette viser en tydelig mangel på ambisjoner for norske lærere og elever.

Vi trenger ikke fire nye år med rødgrønn skolepolitikk. Skolen trenger Høyres nye ideer og bedre løsninger.