Halvhjertet skadereduksjon ved kommunale tiltaksapparat

30. desember fortalte NRK Dagsrevyen at opp mot 15.000 kan være smittet av hepatitt C. De fleste av disse er injiserende stoffbrukere. Behandlingstilbud eksisterer i få kommuner og ofte på forsøksnivå. Langt verre er det med forebyggingen.

Hepatitt C er seksuelt overførbart og målet med all innsats innen kommunal rusomsorg og statlig rusbehandling er reintegrering i det etablerte samfunn. Sånn sett er hepatitt C relevant også for folkehelsen. I innslaget på Dagsrevyen etterlyser helsepersonell en nasjonal plan fra regjeringen for å hindre smitte og for at flest mulig får behandling. Nasjonalt er hepatitt C vår tids mest utbredte og alvorlige smittesykdom. En større utfordring enn hiv, med sine rundt 6.000 smittede. En bærer av hepatitt C-viruset kan få svekket allmenntilstand, kronisk leverinfeksjon og i verste fall kreft i leveren.

Globalt skjer anslagsvis 350.000 dødsfall årlig som følge av hepatitt C-relatert leversykdom. Det eksisterer lite kunnskap om hvordan smitten forebygges. En rekke kommuner har siden hiv-epidemien kom, delt ut sprøyter til injiserende stoffbrukere som forebygging. Og antakelig fordi det er relativt få nysmittede hiv-positive og fordi hepatitt C hittil har fått liten oppmerksomhet, er det mange kommuner som unnlater å forebygge den smitten.

28. desember skrev Dagsavisen at mer enn hver femte injiserende stoffbruker bor i en kommune som ikke deler ut prøyter. Blant kommunene med over 20.000 innbyggere, som ikke tilbyr smitteforebygging og skadereduksjon er Lørenskog, Steinkjer, Alta, Skedsmo, Sola, Moss og Askøy. I tillegg til Eidsvoll, Fjell, Gran og Lunner, Halden, Harstad, Kristiansund, Lillehammer, Nes i Akershus, Ringerike, Ringsaker og Røyken.

Hepatitt C-forebygging krever at disse kommunene setter i gang med sprøyteutdeling. Videre må sprøyteutdelingen videreutvikles i de kommunene som har det fra før. Hepatitt C-viruset overlever lettere utenfor kroppen enn hiv-viruset. Derfor bør rusomsorgen også dele ut kokekar, filter og vann til injiserende stoffbrukere. De siste årene er det kommet nye og bedre medikamenter for behandling av hepatitt C. En optimisme er reist og stadig flere kommuner har opprettet prosjekter for behandling av både nåværende og tidligere sprøytebrukere. Men for de kostnadene det tar å behandle hundre av de pasientene man lykkes med å nå, kunne flere tusen tilfeller vært forebygget. Internasjonalt markeres Verdens hepatittdag hvert år 28. juli. En tradisjon rundt 30 kommuner med hell kan slutte seg til.