Halden kommune låner ut millionbiler til innbyggerne

Å være blant Norges fattigste kommune hindrer en ikke å låne ut millionbiler til innbyggere og ansatte.

I flere år har Halden kommune slitt med egen økonomi. I 2012 ble kommunen satt under økonomisk statlig kontroll. Det er gjort mange tiltak for å senke utgiftene og øke inntektene. Blant annet har kommunen redusert tjenestetilbudet og økt skatter og gebyrer. Ikke minst flere millioner klimasatsningsmidler fra staten. Dette har de kalt styring og kontroll. Siste tilskudd i kommunens styring og kontroll er å bruke lavinntektsfamilier i Halden som et argument for å leie millionbiler til seg selv.

 

Store utgifter til kommunens bilpark

Kommunen har i årevis hatt store utgifter til drift av biler og kjøregodtgjørelser til ansatte som bruker egen bil i arbeidet. Bare kjøregodgjørelser til ansatte var omkring 2,3 millioner i året, sier prosjektleder Martin Vik til Norsk elbilforening 25. januar i år. For å redusere disse utgiftene har Halden kommune leid 40 elbiler, hvorav to råflotte Jaguar I-Pace med 400 hestekrefter. Dette er elbiler på nivå med de dyreste bilene fra Tesla og koster opp mot én million kroner hver.

 

Økonomisk genistrek

Til flere medier har kommunen beskrevet dette som et økonomisk tiltak. I stedet for å betale noen øre pr kilometer i kjøregodtgjørelse har kommunen kommet frem til at det er mer økonomisk å låne ut nye elbiler til de ansatte. Men de leier ikke direkte fra forhandler som de fleste andre ville gjort. I stedet leier de bilene fra et leasingfirma. Dette skal i følge kommunens politikere og økonomer, de samme som har bidratt til gjeld i hundremillionersklassen, være den beste måten å redusere utgiftene på. Men de totale kostnadene snakkes ikke om, eller at prosjektet ikke hadde vært mulig uten 2,5 millioner fra statlige klimasatsningsmidler. Det er heller ikke nevnt hva kommunen skal gjøre de neste årene når midlene fra staten opphører.

 

Et sosialt utjevningstiltak for lavinntektsfamilier

Et viktig argument for å få støtte til prosjektet har Halden kommune argumentert for at dette også skal være et sosialt utjevningstiltak rettet mot lavinntektsfamilier. NAV-leder i Halden, Astrid Nordstrand, sier til Norsk elbilforening 25. januar i år at mange barn i Halden har foreldre som ikke disponerer bil. Til NRK Østfold dagen før sier hun at dette prosjektet gir flere muligheten til å kjøre ungene på trening, ukehandle eller å komme seg til et jobbintervju. At prosjektet har flere praktiske utfordringer er ikke nevnt noe sted.

Halden kommune skriver på sine nettsider at bilene skal kunne leies ut på timebasis. Artikkelen fra NRK Østfold oppgir mellom 70 og 80 kroner per time. I artikkelen har de tatt bilde av ordfører Thor Edquist som smilende setter seg inn i en av de nye Jaguar I-Pace. I tillegg til at dette skal være et økonomisk tiltak, skal bilene være tilgjengelig for innbyggerne til daglige gjøremål. Å betale 70 kroner for å handle melk og brød i nærbutikken er ikke nødvendigvis det mest økonomiske. Noen vil kalle det å gå over bekken etter vann. Å kjøre barn til trening vil for de fleste barn som driver annen idrett enn hurtigsjakk kreve mer enn én time pr gang. Å leie bil for å handle og kjøre barna på trening hver uke kan fort bli dyrt for de som har minst.

For de familiene som kan ta seg råd til å benytte seg av tilbudet er det likevel et hinder at bilene står i sentrum. Har kommunen tenkt at familiene skal ta bussen til sentrum for å leie bil for å kjøre et annet sted? Familier som ikke kan ta seg råd til bil har utgifter til buss uansett. Å ta bussen for å leie bil tar bort det meste av grunnlaget for å bruke dette som et hverdagstilbud. Igjen, litt som å gå over bekken etter vann. Å kjøre Jaguar I-Pace til trening ukentlig med barna vil uansett være umulig for mange, hvertfall for lavinntektsfamilier som tiltaket skulle rette seg mot. Timeprisen er ikke 70-80 kroner som omtalt, men 178 til 199 kroner timen.

 

Millionbilene er ikke til hvem som helst

En bil med så mye omtale, både i media og biltester, gjør det likevel veldig attraktivt å prøvekjøre bilen for en time eller to. Det er derfor ikke overraskende hvis pågangen for å leie eller låne en Jaguar er svært stor blant byens omkring 30 000 innbyggere. De som har forsøkt å booke bilene har oppdaget at bilen ikke er tilgjengelig. Selv én måned etter at tilbudet ble tilgjengelig er fortsatt bilen ikke mulig å booke. Noe godt svar kunne ikke kommunens servicetorg gi, men det gjorde derimot en telefon til leasingfirmaet. Svaret var både overraskende og kanskje ikke.

 

Kun for kommunens ledere

Det viste seg at Jaguarene ikke var tilgjengelige for hverken innbyggere eller ansatte. Bilene var kun tilgjengelig for ledergruppen i Halden. Ledere som fra før har millionlønninger, kjører rundt i millionbiler og parkerer gratis. De samme som fra før har gjort Halden til en av Norges fattigste kommuner. Forklaringen fra leasingfirmaet var at prosjektet var så nytt at bilene måtte testest først. Trolig har ikke Jaguarfabrikken bedt om bistand fra Halden kommune. Hva skal da testes? Hvor fort de kjører? Om de rekker helt opp til hytta på fjellet? Hvem som kommer først til ordførerens frokostmøte? Hvor lenge de kan flotte seg med dyre biler på skattebetalernes regning før noen sier i fra?

 

Ikke så sosialt likevel

Å stille opp i en rekke medier og hevde at Halden kommune stiller millionbilene til disposisjon til byens innbyggere som et sosialt utjevningstiltak fremstår nesten som en ren bløff fra kommunens ledere. Skattebetalerne i Halden, og ellers i Norge, får håpe tiltaket ikke er enda et nytt tapsprosjekt som må dekkes opp av økte avgifter og enda færre tjenestetilbud.