Hadelandssangen - nytt fra Granavolden

Hadelandssangen

HADELANDSSANGEN
(fritt etter Andreas Ringen)

Akk, partier skifter, slik er livets gang,
stundom har vi døyet nederlag og tvang.
Gjennom alle trengsler, under natten lang,
har vi alltid sunget håpets lyse sang
- lunchbuffé på Hadeland.

Fager ligger salen for vårt øye, dér;
våre beste måltid har vi inntatt her.
Se geléen glitrer, leker med sin and,
bordets hygge er dog alltid lykkens land
- lunchbuffé på Hadeland.

.