Gull- eller kullstandard?

I 2015 satte Oljefondet gullstandarden for å kaste ut kull. Tre år senere er likevel 77 milliarder av våre pensjonspenger fortsatt investert i kull.

Kull er den mest klimaforurensende energikilden som fins. Skal vi stanse katastrofale klimaendringer må kullkraftverkene i verden stenges. Derfor vedtok et samlet Storting i 2015 regler som skulle hindre Oljefondet i å investere våre pensjonspenger i kullselskaper. På den tiden satte disse reglene en global gullstandard, og flere andre investorer innførte lignende regler. Tre år senere har fondet kastet ut 69 kullselskaper. Men ifølge en gjennomgang Greenpeace har gjort sammen med den tyske organisasjonen Urgewald, er 77 milliarder kroner fremdeles investert i over 50 kullselskaper. Flere av disse selskapene bygger nye kullkraftverk som bidrar til å gjøre det nær sagt umulig for verden å oppfylle Parisavtalens klimamål. Oljefondet investerer for eksempel i RWE, en tysk kullgigant som årlig produserer nok kullkraft til å dekke Norges totale el-forbruk og slipper ut nesten tre ganger så mye CO2 som Norges samlede årlige utslipp.

Som følge av Greenpeace sine funn, vedtok Stortinget denne våren at reglene for å investere i kullselskaper må evalueres. Flere av de internasjonale investorene som innførte tilsvarende kullregler som Oljefondet, har nå satt en ny gullstandard som også kaster ut selskaper som investerer i ny kullkraft. For oss er det åpenbart at Oljefondet må følge etter disse investorene og stramme inn reglene.

Vi håper de politiske partiene lokalt på nytt vil løfte kullinvesteringene til en nasjonal sak. I 2015 krevde over 50.000 nordmenn at kull skulle kastes ut av Oljefondet, og en meningsmåling fra 2015 viste at et klart flertall i befolkningen ville kaste ut kull. Stortinget lyttet, og startet arbeidet med å kaste ut kullselskaper fra Oljefondet. Nå må den jobben fullføres, slik at folket blir hørt.