Grunnlovsforslagene: Bryr noen seg om dem?

For tre år siden feiret vi et stort grunnlovsjubileum. 200 år feiret vi. Nå er det valg. Men vi hører knapt noe om de 45 grunnlovsforslagene som skal behandles på den andre siden av valget. Da var det kanskje ikke så farlig med denne Grunnloven allikevel da?

Statsviter Johan P. Olsen oppsummerte i begynnelsen av 2015 det store jubileumsåret, 2014, med i hovedsak bursdagsfeiring og videreføring av mytefortelling. Og det er vel slik det skal fortsette? Vi har hatt et stort og flott grunnlovsjubileum, og i det påfølgende stortingsvalget hører vi knapt om de innleverte grunnlovsforslagene, som det er meningen at folket skal ta stilling til i valg.

Da fortsetter vel bursdagsfeiringen med valgkamp og utdeling og fremvisning av henholdsvis brød og cirkus? Hvordan Grunnloven burde fungere, skal vi vel ikke bry oss om?

 

 

J.K. Baltzersen er redaktør av den nylige utkomne antologien Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender?