Grove feil om ILPI

Dagsavisen driver med fri diktning: Det er ingen sammenheng mellom tildelingen av 24 millioner kroner fra UD til ILPI og vår ansettelse av en person som tidligere jobbet i UD.

I flere uker har det blitt spredt usannheter og udokumenterte påstander om ILPIs virksomhet i VG, som vi gjentatte ganger har bedt avisen rette opp i. Nå spres disse usannhetene videre av Dagsavisen, som også tillater seg å dikte videre.

På lederplass i dag skriver Dagsavisen at "Departementet brukte bare to virkedager på å bestemme at ILPI skulle tildeles en prosjektstøtte på 24 millioner kroner. UD-konsulenten som ga det første tilsagnet, var ikke ansatt i UD, men hyret inn som konsulent. Kort tid etter at han hadde tildelt ILPI støtte, fulgte han etter pengene og tok selv turen fra UD-konsulent til fast ansatt konsulent i ILPI.”.

Konsulenten det gjelder er i dag vår ansatt. Han var 29 år gammel på det tidspunktet han var tilknyttet UD, var ikke saksbehandler i saken og hadde ingen myndighet til å gi tilsagn på prosjektstøtte. Dette er ren diktning fra Dagsavisen, og vi vurderer å forfølge det.

Vår nåværende ansatte hadde ikke fast jobb i UD, og søkte derfor jobb i ILPI da vi lyste ut stillinger i dette prosjektet. Etter skarp konkurranse fikk han tilbud om jobben.

At folk skifter arbeidsgivere for å jobbe med de samme problemstillingene et annet sted er vanlig både i vårt fagmiljø og i andre deler av norsk arbeidsliv.

ILPIs kjernevåpenprosjekt var del av en større norsk utenrikspolitisk satsing på kjernefysisk nedrustning. ILPI er stolte over å ha et fagmiljø som kan bidra i dette viktige arbeidet, med en ekspertise innen humanitær nedrustning som også er anerkjent internasjonalt.

Utenriksdepartementet skal nå finne ut om det har skjedd noe galt ved tildelingen av prosjektstøtte til ILPI. Vi støtter en slik gjennomgang og vil bidra til at saken blir så godt opplyst som mulig. Vi er enige i at bruken av bistandsmidler har allmenn interesse og skal underlegges kritisk journalistikk. Men fri diktning kan vi ikke akseptere.