NYE AKER SYKEHUS: Sett fra Sinsen mot Grefsenkollen. Ringveien foran.

Groruddalen til Aker, sier de. Men når?

Svar til helsebyrådens innlegg 30.1.19 «Vi vil ha Groruddalen til Aker».

Helsebyråd Tone Tellevik Dahl har  i Dagsavisen onsdag 30.1. innlegget «Vi vil ha Groruddalen til Aker», et svar til Maren Rismyhrs og Randi Werner-Erichsens to innlegg 29.1., der jeg, Randi, konstaterer «Ikke plass til Groruddalen på Aker».

 

Helsebyråden siterer noe som hun oppfatter som et løfte; fra adm. dir. i HSØ Cathrine Lofthus anbefalinger i saksframlegget til HSØs styresak 006-2019,  31.1.: «Oslo kommune har vært tydelig på at det er ønskelig at alle Groruddalsbydelene skal tilhøre Aker sykehus og dette er fullt mulig innenfor det vedtatte målbildet, dvs at Bjerke, Alna, Grorud og Stovner tilhører Aker sykehus. Administrerende direktør vil legge til rette for dette og at videre fordeling av bydelene innen Oslo universitetssykehus HF (dvs mellom Gaustad og Aker) vil bli avgjort i samråd med Oslo kommune».

 

Jeg har lagt fram mitt syn i innlegget 29.1.: I Helse Sør-Østs utbyggingsplaner for OUS inngår å legge ned Ullevål. Det er bare plass til tre bydeler på Gaustad, dit er planlagt å legge Bjerke, Nordre Aker og Sagene. På Aker må man da plassere resten av bydelene, Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø, som idag hører til Ullevål. I Konseptrapporten for Aker og Gaustad, som 31.1. er godkjent av HSØs styre, er bydel Alna planlagt overført fra Ahus i første utbyggingsfase for Aker.  Stovner og Grorud bydeler er tidligere planlagt overført i fase 2. Nærmere 2040 er nevnt - om det da blir noen fase 2.

 

Leder i helsekomiteen i Oslo bystyre, James S. Lorentzen (H), har samme misforståelse som helsebyråden i innlegg i Dagsavisen 4.2. Byrådslederen mener også at Oslo vil få det som DE vil. 

 

Bente Odner og jeg har gått gjennom Konseptrapporten og delrapporten Økonomiske analyser. Disse rapportene omtaler bare  fase 1.

Stovner og Grorud er f.eks. ikke nevnt i Konseptrapportens kapittel 3.1.3, Planforutsetninger,  som ifølge ordlyden skal gjelde for hele utbyggingen. Alna er tatt med. 

OUS tar bare ansvar for de bydeler de har i dag.

Jeg  ser ikke nevnt noe sted øket kapasitetsbehov i fase 2, når Grorud og Stovner bydeler skal få flytte til Aker  fra det overfylte Ahus.

Styrevedtaket i HSØs sak 072/2017 om Videreføring av planer for utviklingen av OUS (altså konseptfaseutredning) gjelder da hele planen vedtatt i foretaksmøtet ?

 

Ahus beregner et underskudd på 220 senger i 2030 om de fortsatt må ha ansvar for Grorud og Stovner.

 

Jeg mener byrådet bør be om å få status for planene for overføring av Stovner og Grorud til Aker. Løftene fra HSØ-direktør Lofthus gir ikke mer enn det hun uforpliktende  har snakket om fra Aker-utbyggingen ble aktuell i 2016. Det sies ingenting om tidsperspektivet i dette, som er viktig i forhold til å avlaste Ahus.

Oslo kommune ønsker SAMTIDIG  flytting av bydelene, men det er det ikke lagt opp til. Lofthus sier ikke noe om det uheldige at Groruddalsbydelenes sykehustilhørighet og samarbeid splittes over lang tid.

Groruddalsbydelene har  behov for samarbeid seg imellom om helsetjenestene og sammen med kommunen sentralt. De ser det viktig å samarbeide med ETT sykehus.

 

Om Ullevål beholdes og utvikles i stedet for nybygg på Gaustad unngår man flytting av Ullevål-bydelene til Aker, og Groruddals-bydelene kan flytte samlet inn på Aker etter at første trinn er bygget ut.

 

På denne bakgrunnen må man spørre helsebyråden om hvordan hun kan avslutte sitt innlegg slik:

«Mens vi venter på endelig fasit fra regjeringen er jeg i hvert fall glad for at vi har klart å få dem til å samle hele Groruddalen på Aker.»