Grønt

Ung må verden ennå være

GRØNT

ung må verden ennå være
håpet er helt lysegrønt
her i jordas solblå sfære
skal vi mensker ha det skjønt


Ola Bog sitt bilde..