Grønnvasking av parkeringshus

Hvordan kan flere parkeringsplasser i Oslo føre til færre biler?

Som vi kunne lese i Aftenposten 12. februar, ønsker Grønnere Oslo å bygge et «mobilitetshus» på Frogner med plass til 600 biler. De hevder at dette vil «bidra til å redusere antall biler». Det er noe ved logikken her som skurrer, for hvordan kan flere parkeringsplasser i Oslo føre til færre biler?

For det første vil verdens største mobilitetshus medføre flere biler i området. Riktignok skal det være beboerparkering, slik at noen gateparkeringer kan fjernes. Men hvordan kan vi være sikre på at de 600 parkeringsplassene under bakken erstatter mer enn 600 parkeringsplasser over bakken? Med mindre dette skjer, er det vanskelig å se hvordan mobilitetshuset kan redusere antall biler i området. Bildeling kan riktig nok i noen tilfeller bidra til å redusere antall biler. På Frogner, imidlertid, hvor det er relativt få og dyre parkeringsplasser, kan et mobilitetshus føre til økt bilkjøring, fordi huset gjør det enklere å bruke bil.

For det andre kan mobilitetshuset føre til flere fossilbiler i Oslo. Selv om alle parkeringsplassene utstyres med ladestasjon, kommer nødvendigvis ikke alle bilene til å være ladbare. Hvis mobilitetshuset kun var for el-drevne kjøretøy og sykler, kunne det ha hatt en positiv effekt på Oslos CO2-utslipp. På tross av dette, ville det likevel vært problematisk med en økning i biltrafikk, med tanke på fremkommeligheten for kollektivtransport og myke trafikanter i sentrum. Uansett ser vi ingen planer om forbud mot parkering av fossilbiler i prosjektet.

Oslo kommune har mål om et fossilfritt Oslo med 95 % reduksjon i klimagassutslippene innen 2030. For å få til en bærekraftig byutvikling kan ikke kommunen tillate prosjekter som øker antall fossilbiler. Grønnere Oslo har allerede fått avslag fra Plan- og bygningsetaten, men likevel fortsetter de å lobbe for «mobilitetshuset». Et reelt grønt skifte skjer med tiltak som har sikker miljøgevinst, ikke med prosjekter som pakker inn CO2-utslipp i grønne ord. Skal Oslo tre inn i rollen som europeisk miljøhovedstad 2019 med planer om flere parkeringsplasser i sentrum?