Gro Harlem Brundtland 79 år i dag

Vi gratulerer

GRODAGER

Før far min måtte flykte over kjølen,
i nitten førtifire skjedde det;
han bodde i den okkuperte pølen
som Oslo under nazistyret ble.

Og blending og rasjoner. Lite røyk.
Og illegale netter i en føyk.
Nei, ikke fred å finne noe sted
for den som valgte kampen, alvoret.

Men likevel, det finnes lyse flekker.
I stua til han Gudmund er det hygge.
Dér kommer vesla inn og barnerekker
små hender mot den store voksne, trygge.

Og det er godt å låne bort sitt fang,
for ham som står i stormen dagen lang.
Å ride ranke på Paal Bog sitt kne!
Du Harlem-datter, kan du huske dét?
...

"En rekke skriv gikk fra mann til mann på lesesalene. Signaturen på skrivene var alltid den samme: 'Når det blir nødvendig, skal vi gi ny orientering.' Utvalget var tilfeldig sammensatt. Forholdene gjorde at det ikke kunne være demokratisk valgt, det supplerte seg selv, og medlemmene skiftet noe. I begynnelsen av høsten 1943 virket det som Gudmund Harlem var leder, med spesielle kontakter oppover i systemet. Uavhengige fraksjoner som ønsket en mer aktiv linje oppsto. En gruppe startet en egen hemmelig avis; 'Vi studenter'. Den kom ut bare en gang. I begynnelsen av oktober krevde den energiske trioen Alv Nordhus, Pål Bog og Brynjulf Jensen en mer aktiv linje. Disse studentene ble tatt opp i utvalget."
http://www.buchenwaldforeningen.no/KZ-Buchenwald/studentarrestasjonen.htm

Gudmund og Gro, september 1974. Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv