Gratulerer med Nasjonal bibliotekdag!

1. september markeres Nasjonal bibliotekdag over hele landet. Om det er lenge siden du oppsøkte ditt nærmeste folkebibliotek, er denne lørdagen kanskje den dagen du skal oppdage biblioteket på nytt?

De som bruker folkebiblioteket jevnlig, (og det er mange!) vet at de har utviklet seg til å bli lokale litteraturhus og et sted hvor man møter folk på tvers av generasjoner og andre skillelinjer. Ut over det å låne ulike typer litteratur, kan biblioteket også tilby digitale tjenester og veiledning. Biblioteket er en kulturarena, et sted med flere arrangementer for alle, og hvor innholdet i biblioteket formidles av kunnskapsrike og engasjerte ansatte. Biblioteket er kanskje kommunens viktigste kunnskap– og kulturinstitusjon, og de er vårt felles eie.

For mange barn og ungdommer er skolebiblioteket en uformell læringsarena og en støtte for lærerne. På skolebiblioteket kan elevene møtes for å lære sammen og av hverandre. Mens kjerneoppgaven for folkebibliotekene er å fremme folkeopplysning i bred forstand, er skolebibliotekenes kjerneoppgave å fremme elevenes lesekompetanse- og utvikling. I tillegg vil de ansatte på skolebiblioteket legge til rette for å gi dem den informasjonen de trenger for å lykkes på skolen.

I tillegg til folke- og skolebibliotek finnes det fag- og forskningsbibliotek, universitetsbibliotek, høgskolebibliotek, bibliotekbåt og bibliotekbusser. Felles for dem alle er at de, på hver sin måte, støtter opp under ei bærekraftig framtid. Det siste året har Norsk Bibliotekforening i samarbeid med IFLA (International Federation of Library Associations) jobbet med å kartlegge hvordan bibliotekene støtter opp under FNs bærekraftsmål. FNs arbeid med å gjøre verden mer bærekraftig innen 2030 er i full gang, og bibliotekene er en viktig aktør for å nå disse målene.

Bibliotekene kan blant annet vise til at deres innsats sikrer en inkluderende, rettferdig og god utdanning for alle. At de fremmer muligheter til livslang læring for alle. At de bidrar til inkluderende samfunn, og at de sørger for at du og jeg har tilgang til allmenn informasjon. Bibliotekene kan med andre ord vise tilat de har en betydelig samfunnsutviklerrolle som strekker seg langt inn i framtida.

Så ja. Vi har god grunn til å feire bibliotekene på Nasjonal bibliotekdag. Resten av året skal vi hegne om bibliotekene og verdien de representerer. Vi skal argumentere mot de som mener at bibliotekene har mistet sin verdi og funksjon, mot de som mener at bibliotekene tilhører fortida. Sannheten er at vi trenger bibliotekene mer enn noen gang.

På vegne av Norsk Bibliotekforening i Oslo og Akershus sier jeg gratulerer med dagen til alle norske bibliotek! Dere er verdt deres vekt i gull!