Gratulerer med 1ste maidagen: ♪ Arbeider, bonde, våre hære/de største er, som stevner frem! ♪

Internasjonalen

~ GRATULERER MED DAGEN ~

På tross av diverse sjukmeldinger. Venstresida er ikke dauere enn den internasjonale arbeiderklassen: "Arbeider, bonde, våre hære / de største er, som stevner frem!" 

Hovedmotsigelsen på den tredje steinen fra sola går for menneskeheten framdeles i basis mellom ARBEID og KAPITAL, som altså i overbygninga gjenfinnes som VENSTRE og HØYRE. Verre er det ikke. Gratulerer med dagen!

.