Globus II- under den offentlige radaren?

USA produserte og eier radaren Globus II i Vardø. Nå spytter de inn nye 300 millioner. Hvis den fremstående våpeneksperten Philip Coyle har rett i at radaren blir brukt som en forlengelse av det amerikanske rakettskjoldet er det veldig problematisk.

Forsvarsdepartementet har generelt sagt lite om radaren i Vardø og nevner heller ikke på sine sider at USA nå investerer et stort beløp i videreføringen av dens virksomhet. Etteretningstjenesten sier radaren har tre hovedoppgaver: Overvåke verdensrommet, overvåke våre interesseområder i utlandet og samle inn data til bruk innen forskning og utvikling.

Avsløringer

Brennpunkt lagde en sak på dette i 2005, hvor en fremstående våpenekspert og tidligere ansatt i det amerikanske forsvarsdepartementet, Philip Coyle står frem og sier at radaren er en forlenga arm av det amerikanske rakettskjoldet. Radaren er plassert kun 40 kilometer fra den russiske grensa hvor Russland har flere store militærbaser og har en unik teksnisk kapasitet som gjør at radaren kan overvåke stasjonære satelitter helt til Bangladesh. At en amerikanskeid radar overvåker russisk militær aktivitet på så kloss hold er selvfølgelig noe som provoserer russerne. Saken har følgelig vært en stor belastning og bidratt til slitasje på de diplomatiske båndene, ikke bare mellom USA og Russland, men også mellom Russland og Norge. Brennpunkt fikk også bekreftet fra det amerikanske forsvaret at opplysningene fra Globus-2 blir sendt direkte til 21 Space Wing, som er den eneste enheten i det amerikanske luftforsvaret med ansvar for varsling av rakettangrep. Dette betyr i praksis at informasjonen fra Norge kan brukes aktivt i det amerikanske rakettforsvaret. Det begynner å lukte litt råttent.

Endring i norsk politisk linje

I 2005 sto Norge klart på sin posisjon mot NATOs rakettskjoldplaner på europeisk jord. Regjeringens standpunkt var at dette var et prosjekt som skulle forsøkes skrinlagt. Det er da litt rart at de få år senere bytter standpunkt i denne saken. Det var først på NATO-toppmøtet i Bucuresti i 2008 at Norge gikk inn for rakettskjold, men det har aldri blitt fattet noe vedtak om utplassering på norsk jord. Forsvarsdepartementet sier ikke så mye. De hevder at radaren ikke blir brukt som en forlengelse av det amerikanske rakettskjoldet som visstnok skal være regulert i en egen avtale mellom Norge og USA. Problemet er bare at avtalen er hemmelig og unndratt offentligheten.

Informasjonsformidling

Spekulasjonene rundt denne saken sliter på forholdet mellom USA og Russland og sliter på den diplomatiske relasjonen mellom Norge og Russland. I lys av alle de felles utfordringene Russland og Norge har med sivilt beredskap, utvinning av ressurser, økt transport og generell utvikling av Nordområdene er vi svært lite tjent med denne konfliktlinjen. Jeg vil derfor på det sterkeste oppfordre Forsvarsdepartementet til å dokumentere at disse spekulasjonene er uriktige. Det håper jeg inderlig de er!