VINTER: Været får vi ikke gjort noe med, og det er neppe mulig å fjerne alle problemer som oppstår når mye snø kommer på en gang, skriver bystyrerepresentant Shoaib Sultan. FOTO: STIAN LYSBERG SOLUM/NTB SCANPIX

Glatt og farlig argumentasjon

Høyre argumenterer for budsjettkutt, men klager samtidig på manglende ressurser.

Nå som det verste snøkaoset ser ut til å gå mot slutten er det et par ting som det kan være greit å ha klart for seg. Vinteren i år har vært hardere og tøffere enn det vi har vært vant til, samtidig som det er grunn til å tro at nettopp unormale tilstander blir den nye normaltilstanden med økende klimaendringer.

Når temperaturen balanserer rundt null, betyr det at vi får mer nedbør, og at snøen som kommer ikke blir liggende som hardpakka snø, men smelter, fryser på igjen og blir liggende som knallhard hålke. Det betyr ikke at vi får disse snømengdene hvert år. Det kommer til å variere enda mer. I fjor var det for eksempel nesten helt snøfritt hele vinteren. Uansett stiller disse nye forholdene oss overfor nye utfordringer. Akkurat her er det trist at en del partier gjerne klager over tilstanden, i stedet for å komme med løsningsforslag.

Det er tydelig at kommunen ikke har vært nok forberedt på en ekstremvinter. Riktignok har bymiljøetaten fått over 30 % økning i bevilgninger til måking og brøyting av fortau og sykkelfelter, og strengere krav til måking. Byrådet er på riktig spor. Men det var ikke nok til å hindre glatte fortau og problemer med å bli kvitt snømengdene i denne omgang.

Jeg synes likevel at vi som politikere skal være forsiktige med å angripe de som gjør en viktig og vanskelig jobb med å brøyte, måke og rydde i våre gater. I bladet Anlegg og Transport skriver brøytemannskap Tonje Haugen om hvor frustrerende det kan være å jobbe med snømåking når snøen laver ned og klagene hagler inn. Heller enn usaklige angrep på de som jobber for å holde veier og fortau snø- og isfrie, synes jeg vi skal heie på det arbeidet de gjør, og gi dem de ressursene og virkemidlene de trenger for å gjøre jobben enda bedre.

Været får vi ikke gjort noe med, og det er neppe mulig å fjerne alle problemer som oppstår når mye snø kommer på en gang. Det vi kan gjøre noe med er ressurser og budsjetter. Det er helt OK å kritisere byrådet for å ikke være enda mer beredt og ikke skaffe enda mer ressurser for å rydde unna, synes jeg, men det lyder hult og er politisk opportunisme når de som kommer med det nylig har ønsket å redusere budsjettet for dette. Slik Høyre har vist til i sitt alternative budsjett. Man kan ikke argumentere for å kutte ressurser samtidig som man klager over manglende ressurser. Den argumentasjonen er like glatt og farlig som hålka på fortauene i Oslo.

Så langt har vi ikke hørt mye til forslag om løsninger. Vi må utarbeide en bedre vintervedlikeholdsplan for gangveier og fortau. Brøytemannskaper klager også over at de blir sittende fast i den samme trafikken som alle andre, og nettopp det å redusere trafikken er jo tiltak som byrådspartiene går inn for, dessverre uten støtte fra deler av opposisjonen.

Mange snakker om forskjellen på veiene (og sykkelveiene) og fortauene. Mens veier og enkelte sykkelveier og fortauer saltes, er hovedregelen at vi ikke bruker salt på fortauer. Grunnen til dette er for det første at det er vanskelig å få effekt av salting på fortau fordi det ikke er tilstrekkelig friksjon, og for det andre fordi et bredt flertall i bystyret har vedtatt å redusere saltbruken i kommunen kraftig av hensyn til helse og miljø. En mulig løsning her er «saltsoping», en metode som har blitt forsøkt med hell i Sverige.

Et annet problem er hvor snøen skal deponeres. I år har kommunen rett og slett manglet kapasitet til snødeponering, fordi miljøkravene gjør at det ikke bare kan legges hvor som helst. Ikke minst er det en utfordring fordi smeltelekteren «Trygve» har hatt for lav kapasitet. Det er åpenbart at kommunen må skaffe større kapasitet til dette formålet.

Men det gjelder også for midlertidig plassering av snøen mens brøytinga pågår. Denne vinteren har mange fortau måttet bli tatt i bruk som snødeponi midlertidig, enten delvis eller ved at den ene siden av en vei blir satt av til formålet. Det er ikke godt nok. I stedet for å bruke fortau eller sykkelveier til dette formålet, bør vi kanskje vurdere å ta flere parkeringsplasser i bruk i de dagene det trengs. Tross alt er det viktigste å sikre fremkommelighet for alle, inkludert fotgjengere. Det å fjerne en god del bilparkering er også et tiltak som fører til lettere arbeid for brøytemannskaper, igjen en politikk byrådspartiene går inn for, uten støtte fra blant annet Høyre.

Oslo kommune har også opprettet tjenesten bymelding, her kan man melde inn manglende vedlikehold, behov for måking eller farlige veier. La oss sammen ta et tak for å gjøre Oslo enda bedre og tryggere for oss alle. Det er det tverrpolitisk enighet om.