Glade makt – en julesang for deg som tror på myndighetene

Den nye religionen er å tro på myndighetene. Har du tillit til rettssystemet, til politiet, til regjeringen og utøvende myndigheter for øvrig, til Stortinget, og til kontrollorganene. Her følger min omskrvning av julesangen «Glade jul», tilpasset den nye religionen.

Glade makt

 

Glade makt, hellige makt,
sannhet daler ned i skjul.
Loven flyver som paradisgrønt,
hvor de ser hva for makt er skjønt.
Fuskende i blant oss de virker,
kuende i blant oss de virker.

 

Jubelfryd, evige makt,
heftig sang for maktens pris.
Det var løgn som borgerne så,
den gang makten hos folket lå.
Evig er maktenes dom.
evig er maktenes dom.

 

Maktens rot, lovmessig brudd,
toner makten alltid ned.
Makten kuer de store og små,
rett som ikke kan oppnås nå.
Fryd deg hvert håp den har brekket,
fryd deg hver sjel den har knekket.

 

__________________________________

 

Denne omskrevne julesangen er spesielt tilegnet hvordan myndighetene har håndtert dommerforsikringspørsmålet, kuliminert med Høyestertts avgjørelse av 26. juni 2012 (jf. http://www.lovdata.no/nyhet/2012/20120627-2240.html).  Dokumentet med den selvmotsigende avgjørelsen HR-2012-1312-A - Rt-2012-1035 er dalt ned i skjul, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO Les omtale av saken på

 

-         Dommerforsikringen sett i lys av Flexiped-saken  (se http://www.rettsnorge.com/artikler/2012/Juli/280712_Domstolenes_Uavhengighet_Dommerforsikringen_Flexiped.htm)

-         MARKERING AV 26. JUNI 2012, DAGEN DA LOV BLE TIL LØGN (se https://www.facebook.com/Domstoladministrasjonen/posts/274479722694107)

 

Jf også artikkelen overskriften

 

-         Trenger sannheten en hjelpende hånd når fakta er utilstrekkelige for å oppnå det man ønsker? (se artikkelen «Frels oss fra sannheten!»,  http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/frels-oss-fra-sannheten-1.943491)

 

Hvis du fortsatt tror på myndighetene, da kan du be din daglige

 

-         Makta rår (se http://www.allverden.no/hva/view=40 eller http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/makta-r%C3%A5r-en-b%C3%B8nn-for-deg-som-tror-p%C3%A5-myndighetene-1.1075548)

 

Ha en riktig underkastende kuet jul!

___________
Første gang publisert 23. desember 2017 på Hva@allverden.no (se http://www.allverden.no/hva/view=41).