Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen får lønns- og prisjustert lisensen.

Gjerrige NRK

Thor Gjermund Eriksen har nettopp fått fornyet åremålet. Streiken er ingen god start på hans nye seks år.

1.700 NJ organiserte journalister i NRK gikk klokka 13 tirsdag ut i streik etter at meklingsforhandlingene brøt sammen tidligere på dagen. For NRKs lyttere og seere kom nok dette som en stor overraskelse siden vårens lønnsoppgjør så langt er gjennomført uten konflikt. Det til tross for at oppgjøret har inneholdt kompliserte spørsmål knyttet til de ansattes pensjonsforhold.

Forhandlingene dreide seg i hovedsak om økonomiske forhold som det burde være forholdsvis enkelt å bli enig om. NRK-journalistene hevder at de lønnsmessig har tapt i forhold til journalister i sammenlignbare medier. Det kan godt være. Men slike lønnsmessig etterslep er det ikke enkelt å hente inn i et enkelt oppgjør. Lønnsgap må tettes ved flere oppgjør.

NRK-ledelsens insistering på at NRK-journalistene ikke kan få mer i lønnstillegg enn det som ble resultatet av forhandlingene mellom LO og NHO, skapte store problemer i meklingen. Resultatet av forhandlingene mellom LO og NHO legger føringer for oppgjørene også på andre områder. Men frontfagsmodellen som den kalles, åpner likevel for lokale tilpasninger.

Vi har ingen forståelse for at NRK-ledelsen ikke ville innfri kravet om kompetanseoppfølging. Satsing på kompetanseheving er avgjørende i mediebransjen. NRK, som er av «verstingene» i faget når det gjelder bruk og kast av korttidsansatte, ville heller ikke gå på med på krav om å likebehandle tilkallingsvikarer.

Utnyttelsen av korttidsansatte var der lenge før kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen ble sjef. Eriksens ansvar er at han ikke har ryddet opp i uvesenet. Thor Gjermund Eriksen har nettopp fått fornyet åremålet. Streiken er ingen god start på hans nye seks år.

For befolkningen blir den negative virkningen av streiken mindre enn det streik var den gangen NRK hadde monopol. For NRK kan skaden bli stor når seerne og lytterne skifter til andre kanaler. Det er ikke sikkert de kommer tilbake.