Gi bydelene næringsråd

Hvordan kan lærdommene fra koronakrisen bidra til å skape flere arbeidsplasser der folk bor?

Covid-19 har satt sine preg på våre liv og vår hverdag, den har ført til store sosioøkonomiske konsekvenser, men vi mener den også gir muligheter.

Verdiskapingen i hovedstaden har stupt som et følge av Covid-19, mange arbeidsplasser er borte, mange står i fare for å miste jobben. Allerede før korona sto næringslivet i byene ovenfor store utfordringer fordi de utsettes for konkurranse av netthandel.

Oslo kommune er, på lik linje med mange andre kommuner rundt om i landet, i en økonomisk krise.

Skatteinntektene er fallende mens ekstraordinære kostnader øker.

Ettervirkningene av denne krisen vil merkes i lang tid framover. Det skaper usikkerhet og mange blir engstelige, og det er forståelig. Men alle kriser gir oss muligheten til å rette et kritisk blikk på våre etablerte strukturer og tilegne oss ny kunnskap og innsikt for å skape noe nytt.

Les også: «De lavest lønte og minst formuende subsidierer de heldige boligeierne»

Ifølge en rapport fra McKinsey, viser den internasjonale trenden at de restriktive smitteverntiltakene verden over har bidratt til å endre folks vaner på tvers alle sektorer. Flere og flere velger nå i større grad å handle lokalt i sine nabolag.

Dette forteller oss at vi bør satse på å skape nye næringer og arbeidsplasser i våre nabolag, næringer som er godt forankret lokalt, altså, i våre bydeler, hvor vi bor, arbeider og passerer gjennom. Under koronakrisen har vi også sett at lokale leverandører har vært flinke til å tilpasse seg og legge om til takeaway eller skape unike nettbutikker i kombinasjon med de små lokale butikkene.

Dette har også gitt våre IT-miljøer i Oslo nye muligheter.

Våre bydeler er forskjellige i både størrelse og demografi, og bydelene har ulike forutsetninger og behov. Derfor må vi lytte til de som har best kjennskap til hvordan vi kan skape verdier lokalt, nemlig næringslivet selv.

For å lykkes med dette, så må vi styrke bydelenes rolle og deres kontakt med næringsaktører og entreprenører i bydelene. Per i dag har vi verken en oversikt eller en målrettet satsing overfor lokale næringsaktører som ønsker å etablere sine tjenester ute i bydelene.

Les også: Oslo kommunes boliger står tomme: – Oppgradering lønner seg ikke (Dagsavisen +)

Tradisjonelt har bydelene vært flinke til å tilby lavterskeltilbud til unge folk innenfor kulturlivet, friluft og idrett. Vi vet også at næringslivet allerede før covid-19 sto foran en enorm transformasjon. Mange butikk- og industrilokaler står ubrukt rundt i bydelene, mens det er et press på å bygge boliger.

Men vi vet at vellykket byutvikling er avhengig av at vi også klarer å skape rom for arbeid og verdiskaping der folk bor.

Vi etterlyser en tilsvarende praksis som bydelene har hatt ovenfor kultur og ideelle aktører ovenfor næringsaktører. Vi foreslår derfor lokale næringsråd bestående av bydelspolitikere og representanter for lokalt næringsliv. Formålet med rådet er å skape bedre dialog mellom næringsvirksomhet og politikere, og skape økt lokalt engasjement for innovasjon og nyskaping.

Dette vil styrke bydelen i arbeidet med lokale utfordringer og muligheter knyttet til næringsutvikling og arbeidsplasser.

Les også: Oslo kommune taper 750 millioner strømkroner

Om slike næringsråd hadde eksistert i dag, så ville det ha vært en arena til raskt å fange opp lokale erfaringer med pandemien, endringer i handlemønstre og lokalt næringsliv.

Arbeiderpartiets fordelingspolitikk har som mål å utjevne sosiale forskjeller i samfunnet, men det forutsetter at vi også fører en politikk som bidrar til å skape verdier.

La oss derfor brette opp ermene og skape nye næringer og arbeidsplasser i Oslo for å erstatte den tapte verdiskapingen.