Gi asylsøkere rett til lovlig arbeid

Arbeid er avgjørende for inkludering og integrering.

Utdanning og arbeidsliv er blant de viktigste fellesskapsarenaene vi har i samfunnet. Retten til arbeid er en menneskerett og er nedfelt i den norske grunnloven.

I dagens system har ikke alle mennesker i Norge denne rettigheten. Asylsøkere og ureturnerbare asylsøkere holdes utenfor. Slik vil ikke Venstre ha det.

Frihet for enkeltmennesket og ansvar for hverandre er bærebjelken i Venstres politikk. Å ha jobb og inntekt handler om frihet og verdighet for den enkelte. Om å få være en del av fellesskapet og delta i samfunnet. I dag har vi dessverre ikke frihet for alle mennesker i Norge, fordi noen holdes utenfor arbeidslivet.

Kommer du som asylsøker til Norge kan du søke om midlertidig arbeidstillatelse, men du må vente til du har vært gjennom asylintervju, noe som kan ta lang tid. Du må ikke være «dubliner», det vil si at saken din skal behandles i et annet europeisk land.

Du må ha pass eller andre ID-papirer i orden. Det betyr at mange mennesker som sitter i norske asylmottak og som ønsker å arbeide, ikke får lov. Det er en særlig stor utfordring for de såkalte papirløse og ureturnerbare asylsøkerne. Mange av dem har vært lenge i Norge i en krevende og uavklart situasjon.

På de rødgrønnes vakt i 2011 ble det gjennomført en innstramming i utlendingsloven som gjorde at mange asylsøkere, som fram til da hadde hatt arbeidstillatelse og skattekort, ikke lenger kunne jobbe lovlig i Norge.

I 2016 gjennomførte regjeringen en oppmykning i loven som gjorde det lettere å få arbeidstillatelse. Venstre var pådriver for dette og er glad for lovendringen som ble gjort. Venstre ønsker imidlertid at vi må gå enda lenger i å gi papirløse og ureturnerbare asylsøkere rett til arbeid.

Arbeid er avgjørende for inkludering og integrering. Det er mange mennesker og mange organisasjoner som er engasjert i dette. Vi er veldig glad for at også LO i mange år har vært tydelige på at asylsøkere må få arbeidstillatelse.

I disse dager venter vi på en dom i rettssaken mot Arne Viste som har gitt papirløse asylsøkere arbeid. Viste har kjempet for at asylsøkere skal få arbeide i flere år. Han har anmeldt seg selv for brudd på utlendingsloven, fordi han ønsker å endre systemet.

Han ønsker at Norge som samfunn skal kunne gi folk, uavhengig av livssituasjon, muligheten til å arbeide slik at man kan leve frie og verdige liv. Det handler om å bygge opp folk, ikke ned. Om å sette folk bedre i stand til å leve livene sine, enten det er i Norge, eller i landet de skal reise tilbake til. Det heier Venstre på.

Det er et uttalt mål at flere skal reise raskt hjem når de får avslag på sin asylsøknad. Det er Venstre enig i. Ingen fortjener å vente lenge i en uavklart situasjon. Men samtidig mener vi at vi må sikre at de som av ulike grunner venter lenge på å få svar på sin søknad skal få jobbe mens de venter.

Ureturnerbare asylsøkere må få lov til å jobbe lovlig. Dette er i dag mennesker i fastlåste livssituasjoner uten rett til grunnleggende helse- og sosialtjenester og mulighet til å forsørge seg selv. Det er en uholdbar tilværelse for den enkelte, og også en dårlig og dyr løsning for samfunnet. Alternativet i dag er ofte svart arbeid, kriminalitet og stor fare for å bli utnyttet.

Venstre mener at det trengs et regelverk som gir ureturnerbare asylsøkere tilgang til ordinært og lovlig arbeid. Det trengs en endring som gjør det mulig for disse å få arbeidstillatelse.

Det handler om å sette mennesker foran systemer. Det handler om menneskers frihet og verdighet. Og for Venstre er mennesker alltid viktigere enn systemer. Det vil vi fortsette å jobbe for internasjonalt, nasjonalt – i storting og regjering, og i all lokal politikk.

Vi er enige med biskop emeritus Gunnar Stålsett som nylig fortalte offentlig at han hadde ansatt en asylsøker uten arbeidstillatelse, fordi han mener det er en plikt å hjelpe andre mennesker. Stålsett sier det slik: «Barmhjertighet er faktisk en politisk mulighet».