Garanterer Kyllingstad at den oljen som pumpes ikke forbrennes?

E24 melder 22.03.2019 at Ståle Kyllingstad påpeker at det er forbrenningen av olje, ikke pumpingen, som er klimaproblemet. Garanterer han dermed at ingenting av den oljen som pumpes forbrennes?

E24 melder 22.03.2019 at Ståle Kyllingstad påpeker at det er forbrenningen av olje, ikke pumpingen, som er klimaproblemet.

Selv om ikke alle petroleumsproduktene forbrennes, er det vel hevet over enhver tvil at mange som er involvert i behandlingen av petroleumsprodukter jobber for å behandle slike produkter med hensikt på at sluttresultatet skal forbrennes.

Jeg følger derfor ikke Kyllingstad i hans premiss om at det kun er forbrenningen av olje og altså ikke kun pumpingen av den som er problemet, med mindre han kan garantere at alle de som er involvert i behandlingen av petroleumsprodukter ikke har til hensikt at den til slutt skal forbrennes samtidig som han også sørger for at den faktisk ikke forbrennes.

Kyllingstad oppfordres dermed til å opplyse om at alle firmaene (han kan gjerne starte med de som han er involvert i) har som en del av betingelsene sine at alle som er involverte i behandlingen av petroleumsprodukter uttrykkelig har til hensikt å forhindre at petroleumsproduktene som disse behandler til slutt skal forbrennes.

Han oppfordres også til å opplyse om hvilke kontrollmekanismer alle firmaene (han kan gjerne starte med de som han er involvert i) har for å undersøke at alle som er involverte i behandlingen av petroleumsprodukter faktisk ikke har prosesser som underbygger at petroleumsproduktene blir behandlet slik at de til slutt skal forbrennes.