Går Norge mot et diktatur ?

Etter min mening ja, om ikke et klassisk diktatur.Det markedsliberalistiske diktatur ved TISA og TTIP som vil oppheve folkestyret og demokratiet ser det ut til at partiene på Stortinget kan leve med, men vil det norske folk akseptere det ?

Når det gjelder TISA (Trade in Services Agreement ) vil jeg først referere til hva Scott Sinclair, from the Canadian Center for Policy Research har uttalt om handelsavtaler.Dette vil gjelde for TISA og TTIP, men generelt også for amdre handelsavtaler.

Sinclair argued that consecutive trade agreements each set the floor for the next,pushing the mandate further each time.The bilaterialtrade agrrements that are currently being negotiated behind closed doors serve as a testing ground for the plurilateral Trade in SErvices Agreement ) (TISA). Unless reversed, this trend will lead to a de facto constitutional legal framework for corporate rights.This has far reaching implications for public services as well as enviroment , consumer and labour rights , as well as privacy protection .As governments hand away their capacity to regulate they also hand away their accountability, leaving citizens with nowhere to turn to defend their interests.There is even less awareness about TISA then CETA or TTIP, and yet negotiations are almost as broad as the other agreementsand are quite advanced.Furthermore in some ways the negotiations are even worse, for example no proposal to include labour rights and it seeks to abolish economic needs tests.

Larry Brown from the National Union and Public Empolyees skriver at den Nord-amerkanske frihandelsavtalen mellom USA, Canada og Mexico var også på forhånd lovet å gi store økonomiske positive ringvirkninger og millioner nye arbeidsplasser.Det eneste som økte var profitten til de multinasjonale selskapene, 1 million arbeidplasser forsvant og lønningene ble presset nedover.

Larry Brown uttrykker bekymring for at The Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) mellom Canada og EU vil få de samme negative konsekvenser og dermed legge grunnlaget for TTIP. I skrivende stund vet ikke undertegnede om CETA er ferdigforhandlet eller når den vil bli ferdigforhandlet

Markus Krajewski professor of law at the Friedrich Alexander Universetet, Erlangen presented his findings in this way:Handelsavtaler har lite med handel å gjøre siden tollbarrierene er små, istedenfor å redusere handelsbarrier er intensjonen å redusere reguleringer på tjenester. Å underminere reguleringer har det potensiale å begrense regjeringens kapasitet til å dekke tjenesterog fjerne adgangen til offentlige tjenester i det lange løp.Handelsavtaler gjør reversering av liberaliseringen så vel som etableringen av nye tjenester mer vanskelig. For å imøtekomme dette antyder derfor Markus at politikerne behøver å øke fleksibilitteten ved å forenkle prosedyrene for å modifisere eller begrense forpliktelsene.

Regjeringens forslag når det gjelder kommunereform ,salg av fiskekvoter, opphevelse av konsesjonsloven i landbruket,salg av Statsskog og nedsalg i andre viktige statsselskaper må derfor sees i en større sammenheng , og ikke som isolerte enkelttilfeller.Denne ideologiske privatiseringsiveren fra regjeringen og spesielt fra Høyre som Norges mest antinasjonale parti er i realiteten bare en forberedelse til å presse den totalt udemokratiske tjenesteavtalen TISA nedover hodet på det norske folk.Spør man Utenriksminister Brende eller Vidar Helgesen om TISA får man et svar som kan oppsummeres i et ord:ØKSESKAFT ! TISA-avtalen tåler nemlig ikke demokratiets lys , og det er derfor den er hemmelig.Hvis man skal mene noe med demokrati i Norge må alle premissene for avtalen bli belyst når den kommer til Stortinget, og siden avtalen har en slik negativ effekt på den vanlige borgers hverdag bør den også legges ut for folkeavstemming .Det ønsker nemlig ikke regjeringen eller de 49 andre landene som er med i TISA-forhandlingene.Kravet er nemlig at premissene for TISA-avtalen skal holdes hemmelige i 5 år etter at forhandlingene er sluttført.Når så forhandlingsresultatet skal legges frem for Stortinget blir det TAKE IT OR LEAVE IT.Kravet er nemlig at avtalen ikke kan endres og reforhandles etter at forhandlingene er sluttført.Man Ønsker derfor å innføre det markedsliberalistiske diktatur, og for å få det gjennomført må folkestyret og demokratiet forvitre. Det er en klar forutsetning.

Regjeringen og Høyre vil selvfølgelig holde hemmelig for velgerne dette underliggende målet de har når de fremmer forslag om en kommunereforn, og kommer opp med sine salgsplaner av statlig eiendom ,og kommer derfor opp med andre begrunnelser som det viser seg overhodet ikke holder vann.Når så Ingebrigt Steen Jensen legger frem resultatene av en undersøkelse som viser at det norske folk er massiv motstander mot at staten skal selge seg ned eller ut av statlige selskaper ,og Ingebrigt Steen Jensen spurte Frank Bakke Jensen (H) om Høyre ville ta folkets motstand til etterretning under et diskusjonsmøte i Kulturhuset på Youngstorget 4/2 svarte Bakke Jensen at det ville Høyre ikke gjøre. Folket hadde valgt regjeringens politikk ved valget i 2013.

Til det er det å si at det forekommer meg ikke å erindre at hverken Høyre eller Frp gikk ut med store spørreundersøkelser til det norske folk om hva velgerne var uenig og enig med i Høyres og Frp.sitt program før valget så Bakke Jensens svar er ikke bare ekstremt arrogant overfor det norske folk, men han og Høyres holdning faller også på sin egen urimelighet.Hvis ikke politikerne kan justere kursen etter folkemeningen i de 4 årene mellom hvert valg har politikerne et alvorlig problem med å vise respekt for velgerne, demokratiet og folkestyret.

Innføring av TISA er også grunnlaget for å få innført TTIP -avtalen mellom USA og EU som Norge vil bli sterkt berørt av gjennom EØS-avtalen, og hvis TISA-avtalen og TTIP-avtalen blir innført vil vi få et sterkt undertrykkende markedsliberalistisk diktatur i Norge der de multinasjonale selskapene grådige hunger etter profitt vil være styrende for samfunnsutviklingen. Den sterke markedsliberalismen som både TISA og TTIP representerer forutsetter derfor at politikerne gir fra seg reguleringsmakten for at selskapene skal oppnå mest mulig profitt.

Det er en omfattende kamp regjeringen nå har startet mot det norske folk, og kampen mot salg av statlig eiendom og TISA er viktig, men man skal også huske på at blir det en TTIP-avtale mellom USA og EU vil man virkelig få øynene opp for de ekstreme negative konsekvense det vil få for Norge ved at vi har en EØS-avtale med EU.

Siden alle partiene er med på å støtte opp om en EØS-avtale , burde i alle fall LO,s medlemmer og velgerne i alle partier egentlig presse partiledelsen til å ta opp også alle ulempene ved en EØS-avtale i denne ekstreme markedsliberalismens tid.Å gå tilbake til handelsavtalen av 1972 vil sikre Norge den samme adgang til EU,s marked for industrien.Handelsavtalen av 1972 vil i alle fall sikre Norges uavhengighet,og ikke at Norge og norske velgere blir et offer for den grådige og ekstreme markedsliberalismen

Ved salg av statlig eiendom , TISA,TTIP og EØS kan faktisk nordmenn risikere å bli husmenn i eget land,men det er kanskje det EU-fantastene og markedsliberalistene i Høyre, Frp, Venstre, Krf. og Ap ønsker seg ?

Det er i alle stor grunn for norske velgere til å reise seg mot dette markedsliberalistiske diktaturet.Diktatur ønsker vi ikke i Norge, hverken av den ene eller andre sorten !