Fy for et rettsvesen

Fy for et barbari

Atomavtalen med Iran gir håp for innbyggerne i landet og masse muligheter for bedre sameksistens med omverdenen. Ikke tvil om det. Landets rike og gamle kultur blir kanskje en av de store kildene som vil få omverdenen til å øke sin interesse for gamle Iran , som kunne vært en slags mønsterstat OM IKKE : store deler av menneskerettighetene har snevre kår.

I desember måned 2015 ble 60 personer hengt i Iran. I november ble 49 hengt og i oktober 38. ( Jeg savner slike opplysninger i norske media. ) Dette er tall som delvis er offisielle, oppgitt av myndighetene i Iran-delvis oppgitt av ulike organisasjoner inne i Iran og i utlandet. Slik har det vært i flere år, og økningen har vært stor siden Rouhani ble valgt til president. Verst går det ut over folk som har-på ulikt vis- deltatt i narkotikaforbrytelser. Ofte svært mangelfulle retterganger. Ellers tørster Regimet etter å slå hardt ned mot alle grener av politisk opposisjon. Nå øyner de sjansen til å få mindre kritikk -som takk for avtalen-for alle bruddene på menneskers soleklare rettigheter.--- Og stormaktenes politiske elite lukker munnen for ofte, med ett for øyet; å få en bedre økonomisk posisjon for sitt eget land når det gjelder samarbeid med Iran.

Noe annet som er mangelvare i våre aviser er at det nesten aldri fortelles om demonstrasjonene som til stadighet forekommer inne i Iran. Folk her protesterer ofte mot uhyrligheter de selv opplever i hjemlandet- det være seg miljø og nære saker i hverdagen, kvinners rettigheter eller andre saker knyttet til samfunnet.

Kan Norges Regjering, hardt og tydelig, protestere mot henrettelsene i Iran- via FN eller med en direkte henvendelse til Irans Regjering. Det haster, før bøddelen går amok. --forresten, han har nok allerede gjort det.