Frps brakkeleirer med tre tusen i storbyene

Da statsministeren lanserte brakkeleirer med tre tusen asylsøkere gikk vår byrådsleder Raymond Johansen i Oslo og alle andre som uttalte seg på vegne av de store byene, klart imot det.

Men i Dagens Næringsliv fredag 27/11 gjentar justisministeren det, og i Dagbladet samme dag utelukker ikke statssekretær Kallmyr (Frp) at det kan bli gjort mot kommunenes vilje. Det virker som regjeringen ikke forstår at dette kan skape store integreringsproblemer, særlig i områder hvor vi har utfordringer nok fra før.

Frp-ere har lenge påstått at det er ghettoer i Groruddalen og andre steder i Oslo. Det har vi ikke, men Frp i regjering kan nå bidra til at faren for det øker kraftig – hvis de plasserer brakkebyer med så mange som tre tusen på feil steder i landet. Istedenfor å stoppe innvandringen hit for å unngå ghettoer, som Frp har sagt de ville – kan de komme til å gjøre det tvert motsatte.

Dette vil være et alvorlig feilgrep som kan få store konsekvenser for integreringen. I mer uoversiktlige storbyområder er det vanskeligere å forebygge problemer som ulovlig opphold ved avslag, svart arbeid og sosial dumping, radikalisering, menneskehandel, narko-langing, mm.

Vi gjør både flyktninger og alle andre en bjørnetjeneste hvis vi i hastverket med å lage mange nok akuttmottak ser bort ifra dette, og plasserer tre tusen i én leir. Da blir hastverk virkelig lastverk, som kan få konsekvenser i mange år framover. Vi er klare til å ta vår del av ansvaret og ha tre tusen nye plasser i Oslo, men det må skje på en måte som gjør det lettere å legge til rette for en god start i Norge for de som trenger beskyttelse.