Frivilligheten verdt mer enn kroner og øre!

Den frivillige innsatsen i Norge tilsvarer ufattelige 150 000 årsverk og 125 milliarder kroner, ifølge tall fra Frivillighet Norge. Tallene er enorme, men det aller viktigste er ikke verdien i kroner og øre. Uten frivilligheten ville Norge vært et kaldere samfunn preget av mer ensomhet. Takk til alle frivillige som gir av sin fritid fordi de oppriktig bryr seg om sine medmennesker!

"Det er lite som gir mer mening enn å bidra til at et annet menneske holder ut litt til"
Tone, frivillig hos Kirkens SOS

Frivillighet som bidrar til livskvalitet og et varmere samfunn

Kirkens SOS er en av mange frivillige organisasjoner i Norge og engasjerer omkring 1000 frivillige medarbeidere. Uten våre frivillige ville det vært umulig å tilby en døgnåpen krisetjeneste på telefon og internett. De frivillige er Kirkens SOS sin solide grunnmur og sammen bidrar vi til mindre ensomhet, og noen ganger redder vi liv. Ikke bare det, frivillighet gir så mye tilbake! Vi har gjennom mer enn 40 år erfart at frivillig innsats gir den som bidrar følelsen av å bety noe for andre, den skaper et sosialt nettverk, bygger kunnskap og motvirker ensomhet. Frivillighet bidrar i sum til bedre livskvalitet og et varmere samfunn.

Et fortrolig medmenneske

Felles for mange av våre innringere og innskrivere er at de føler at det er vanskelig å dele tunge tanker og vonde opplevelser med andre. Kanskje er de redde for å påføre sine nærmeste en byrde som er for tung å bære, føler at ingen bryr seg, er redde for å bli straffet. Noen er slitne av å være kasteball i et komplisert helsesystem.

Å få slippe å bestille time og vente i kø for å få muligheten til å prate i fortrolighet med et medmenneske, er en lettelse for mange. Vissheten om at det finnes noen som er tilgjengelige døgnet rundt, bare et telefonnummer eller tastetrykk unna, gir trygghet. Å få prate med et medmenneske som er villige til å lytte tålmodig, til og med midt på natten, uten å få betalt for det, er ofte avgjørende for å bygge tillit. Det de som tar kontakt med Kirkens SOS trenger aller mest er å bli tatt på alvor av et medmenneske som bryr seg.  – Og hvem trenger vel ikke det? Hva er vel hver enkelt av oss uten andres anerkjennelse, omtanke og kjærlighet?

Frivilligheten - en trofast støttespiller i kampen mot ensomheten

I sommer skrev eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen et leserinnlegg som ble publisert i en rekke aviser landet over: «Ensomhet er en stor folkehelseutfordring.» Hun bekrefter at temaet vil få plass i en ny folkehelsemelding som skal publiseres våren 2019 og legger til: «I høst inviterer jeg til innspillsmøte der jeg ber offentlige, frivillige og private aktører om å komme med råd om hva vi bør gjøre for å møte utfordringene…»

Kirkens SOS besvarer omkring 500 samtaler hvert eneste døgn. Våre frivillige kjenner ensomheten så altfor godt og gjør sitt beste for å bidra til å tenne en gnist av håp i mørket som omslutter den. For å opprettholde og utvikle frivilligheten og samtaletilbudet vårt, slik at vi kan hjelpe flest mulig, er vi avhengig av at politikere og andre viktige bidragsytere forstår hvor viktig frivilligheten er. Vi er avhengige av økonomisk støtte for å kunne rekruttere og lære opp endra flere frivillige. Vi ønsker derfor dialogen med eldre- og folkehelseministeren i utarbeidelsen av den nye folkehelsemelding velkommen! 

Kunne du som leser dette tenke deg å lære mer om å møte mennesker i krise, være et fortrolig medmenneske på telefon eller chat og bli kjent med mange flotte frivillige? Ta kontakt med Kirkens SOS i Oslo. 


Kirkens SOS i Oslo – En virksomhet i Kirkens Bymisjon

Daglig leder Unni Letnes Nergård