Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Fritt skolevalg: Skal politikerne eller elevene bestemme?

Den dagen postnummeret ditt kan bli utslagsgivende for hvilken skole du kommer inn på har vi fått et urettferdig inntakssystem som svekker elevenes frie valg.

Arbeiderpartiets skolepolitiske talsperson Abdullah Alsabeegh fra Holmlia har ikke høye tanker om de unge i sin egen bydel. Han mener tilsynelatende at de ikke er i stand til å få gode nok karakterer til å komme inn på de mest populære videregående skolene, og derfor skal kvoteres inn på bekostning av andre. «En elev fra Holmlia kan få ekstra poeng for å komme inn på Katta og Handelsgym.» sier han til Dagsavisen.

Høyre har vært en garantist for fritt skolevalg siden 2008. Det er en ordning der alle elevene fritt kan søke på de skolene de selv ønsker å gå på, uavhengig av hvor de bor og hvor skolene ligger. Deretter godkjenner skolene søknadene basert på karakterer. Utdanningsdirektoratets tall viser at andelen som ble tilbudt førstevalget for skoleåret 2017-2018 var 89,3 prosent i Oslo. Det betyr at nesten 16.000 elever smilte da de åpnet brevet fra skolen i juli i fjor. Elevene synes ordningen er rettferdig, og den er lett å forstå. Jobber man med skolearbeidet og får gode karakterer kan man selv velge skole. Gjør man det ikke velger kommunen skole for deg. Høyre tror på indre motivasjon og egne valg. Arbeiderpartiet ikke.

Abdullah Alsabeegh er ingen hvem som helst i Arbeiderpartiet. Han er partiet fremste skolepolitiker etter at byrådsleder Raymond Johansen i fjor valgte å degradere tidligere skolebyråd Tone Tellevik Dahl og gi den viktigste byrådsjobben til Inga Marte Thorkildsen fra SV. «Dagens karakterbaserte inntaksmodell sikrer kun de med aller best karakterer friheten til å velge hvilken skole de vil gå på», hevder han.  90 prosent får i dag førstevalget innfridd. Det er bare langt på venstresiden det tallet får alarmklokkene til å ringe.

Nei Abdullah, du tar ikke til ordet for en justering av fritt skolevalg. Du er mot fritt skolevalg. Det er kanskje ikke annet å vente for AP har de siste 10 årene vært lunkne tilhengere av ordningen. Siden AP ikke har en egen skolepolitikk og ofte dilter etter SV er det ingen stor overraskelse at partiet nå vingler også i denne saken.  Utdanningsforbundet er mot fritt skolevalg og Oslo SVs leder Kari Elisabeth Kaski har tydelig sagt at de vil endre dagens ordning som hun mener «alle taper på». Når Alsabeegh tar til orde for at AP skal reversere en ordning som gir elever frihet til selv å velge videregående skole, kan det være starten på et dramatisk skifte i skolepolitikken i Oslo om dagens byrådspartier og Rødt får fornyet tillit etter valget i 2019.

For Høyre er valgfrihet for elever et mål i seg selv. Fritt skolevalg sikrer i dag et mangfold, og vi advarer mot å skrote en ordning som gir ni av ti viljen sin. Samtidig er vi ikke blinde for at noen skoler sliter. Derfor har vi foreslått flere konkrete tiltak. Opprette en egen pott med ekstra penger som skal gå til skoler med ekstra utfordringer, og et eget kompetansesenter i Utdanningsetaten med ressurser som kan settes inn der behovene til enhver tid er størst. Videre mener vi Osloskolen bør ha et eget innsatsteam som reiser rundt til skoler med utfordringer og hjelper dem med å forbedre resultatene, og at skoler i større grad må ta i bruk alternative undervisningsformer så man ikke ender opp med for mange elever med svake grunnleggende ferdigheter på enkelte skoler.

«Vi må tørre å ta debatten om fritt skolevalg og finne alternative modeller» hevder Alsabeegh. Høyre stiller når som helst og hvor som helst til debatt, men da må AP være åpne om hva de mener er problemet med dagens ordning som sikrer 9 av 10 elever førstevalget. Provoserer det AP at noen skoler er mer populære enn andre? Eller er problemet for AP at Oslos skoleelever ikke selv velger videregående skole etter venstresidens ideal om at skolen skal fungere som møteplass for unge fra ulike miljøer med en politisk vedtatt sammensetning basert på bydel, kjønn og etnisk bakgrunn?

Fritt skolevalg sikrer i sin enkelhet likebehandling. Om man legger inn tilleggskriterier fjerner man seg fra likehandlingsprinsippet. Den dagen postnummeret ditt kan bli utslagsgivende for hvilken skole du kommer inn på har vi fått et urettferdig inntakssystem som svekker elevenes frie valg.