Fremtidens ruspolitikk

I Dagsavisen mandag 9. november støtter Aps varaordfører, Kham­shajiny Gunaratnam, undertegnede, og kritiserer Høyres helseminister Bent Høie for å ha stoppet prøveprosjektet til Oslo kommune, vedr. røykerommet for heroin.

Vi i Oslo Frp er opptatt av å synliggjøre våre primærstandpunkter, og støtter Oslo kommune i denne saken. Samtidig jobber vi for å fremme regjeringens positive tiltak, som å trappe opp innsatsen på rusfeltet med 2,4 milliarder de neste fem årene. Opptrappingsplanen har tre innsatsområder: tidlig innsats for å forebygge rusavhengighet, behandling og oppfølgingstjenester etter behandling. Ofte har rusavhengige behov for tjenester fra flere kommunale instanser. Til nå har dette tilbudet vært skremmende lite koordinert. Frp har også vært en forkjemper for bruk av Nalokson nesespray, denne nesesparayen redder liv. Tiltaket er innført som et prosjekt i Oslo og Bergen og regjeringen vil vurdere å gjøre dette landsdekkende. Ap har sittet i flertallsregjering, og har ikke etterlatt seg noe særlig av et glansbilde å overta, verken innen rusfeltet eller i psykiatrien. Norsk rusomsorg trenger aktører innen sektoren som ikke er en portvokter for det som alltid har vært. Derfor vil Oslo Frp fortsette å være en sterk stemme i rusdebatten.