Direktør Øyvind Alnæs viser rundt i fengselet som nå skal bli noe annet. De hadde blant annet bikuber på området.

Fra Botsen til bedring?

Fangene er flyttet og anleggets framtid er uviss. Bruk er det beste vern, så la oss fylle bygget i dag.

Telemuseum, islamsk museum, vitensenter, flerbrukshall. Det har ikke skortet på tanker om etterbruk av dagens Munchmuseum. Nå har tiden kommet til å snakke om etterbruk av Oslo fengsel avdeling A, bedre kjent som Botsen. Som nabo og fungerende leder av bydelsutvalget i Gamle Oslo hilser jeg debatten velkommen.

Fyll det og fyll det nå!

På forslag fra Gamle Oslo MDG har bydelsutvalget nylig bedt om at Botsen gjøres tilgjengelig for midlertidig aktivitet i perioden fram til ny bruk. Lokale kulturaktører står klare til å fylle bygget med liv. I Gamlebyen hadde vi Borgen, en bygning i Bispegata som fram til rivingen i 2012 var et kulturhus med hundrevis av brukere; arkitekter, ingeniører, billedkunstnere, rockeband osv. I senere tid har også Unge Kunstneres Samfund og Fellesverkstedet forsvunnet ut av bydelen.

Bruk er det beste vern, gjenbruk er enda bedre, så la oss komme i gang! La oss inspirere av Aspelin Ramm som har leid ut Nordre gate 20 på Grünerløkka til de private aktørene bak Påfuglen, et midlertidig kulturhus, i påvente av boligutvikling. Statsbygg oppfordres herved til å gå i dialog med lokale aktører som allerede har meldt interesse for å ta i bruk anlegget. Fra alle oss som bor på utsiden av murene: Vi er klare til å la kulturen blomstre i bydelens kjerne!

Anlegget fra 1851 har kostbare oppgraderingsbehov. Legger man til sterke antikvariske føringer er det i dag kanskje for mye usikkerhet til at private investorer tør å satse på Botsen. I likhet med direktøren i Statsbygg frykter jeg at det nasjonalt fredete anlegget kan bli stående tomt og forfalle. Det er et nasjonalt ansvar å sørge for at det ikke skjer.

Statsbygg har uttalt at man både vurderer å utvikle planer for et bestemt formål, og å selge Botsen som det er. Det er et vedtatt lokalpolitisk ønske at befolkningen inviteres til aktiv medvirkning i utforming og bruk av tomten og området.

Hotell og museum er ikke nok!

Hotell alene gir lite tilbake til nærmiljøet. Levekårsutsatte nærområder som Grønland og Tøyen fortjener bedre. Likevel bør ikke døren lukkes for hotell, vandrerhjem eller kanskje enda bedre: kunstnerboliger som del av framtidig bruk.

Museum har også blitt nevnt, men heller ikke muséer brukes hyppig av lokalbefolkningen. Et anlegg på hele 18 000 kvadratmeter gir definitivt plass til variert bruk om Statsbygg og Riksantikvaren åpner for det. Botsen er riktignok det eneste fengselet i Norge bygget etter Philadelphiamodellen, men ser vi bare for oss et turistfengselsmuseum, en noe mindre spektakulær versjon av Alcatraz midt i tjukkeste Oslo, eller skal vi skape en levende institusjon med plass for mangfoldig bruk?

Om vi ser til våre naboland når det gjelder etterbruk av fengsler så er det variert bruk som gjelder. På Långholmen sentralt i Stockholm er det tidligere fengselsanlegget blitt til hotell, vandrerhjem, museum, folkehøyskole, barnehage, boliger og lokaler for håndverkere. I danske Horsens har landsfengselet fra 1853 som stengte i 2006, gjenoppstått fra 2012 som Fængslet, et kulturhus med fengselsmuseum, overnatting, café, atelierer, kontorfelleskap for kreative næringer, konsertscene, og det arrangeres kunst- og kulturfestivaler.

Lærdommen ligger i at man fikk til dette gjennom et samarbeid mellom kommunen og det statlige eiendomsselskapet. Derfor bør det i dag være en konstruktiv dialog mellom byrådet i Oslo og Statsbygg. Botsens framtid fortjener dessuten å løftes inn i valgkampen, særlig på Oslo-nivå.

Kommunen skal uansett i en senere fase yte innflytelse ved omregulering. Anlegget har en strategisk plassering som bør komme allmennheten til gode. Når byrådet bruker strategiske tomtekjøp for å skape byutvikling forutsetter jeg at byrådet også vurderer dette anlegget. Oslos visjoner for Botsen bør uansett luftes allerede nå, framfor at de skal komme overraskende på senere.

Jeg ser uansett frem til at en aktiv kommune møter en framoverlent stat, og at resultatet blir noe unikt vi kan være stolte av.

Borgen i Gamlebyen eksisterer ikke lenger, men Botsen kan ha et enda større potensiale med sin størrelse og ideelle lokalisering som det naturlige midtpunkt mellom delbydeler som Grønland, Tøyen, Kampen, Kampen, Vålerenga og Gamlebyen.

Med et pågående områdeløft på Tøyen og et på Grønland i oppstartsfasen er samarbeidet mellom bydel, kommune og stat godt i gang. Ved å involvere private og frivillige fra et kulturliv med mangel på lokaler, kan Botsen bli en arena for produksjon og visning av kunst og kultur på nasjonalt nivå og med lokal forankring.