Fortell elevene om rettighetene i arbeidslivet

Skolenes landsforbund oppfordrer alle lærere til å fortelle elevene sine om hvilke rettigheter de har når de går ut i sommerjobb. Utnytting av unge på arbeidsmarkedet er et økende problem, ifølge LOs sommerpatrulje.

Kjære lærer! Bruk tid i klasserommet før sommerferien til god fagforeningsoppdragelse. Du kan bidra til at elevene får en innføring i arbeidslivets kjøreregler. Husk, mange elever går ut i sin aller første sommerjobb rett etter skoleslutt. Ungdommene trenger kunnskap om hva de bør kunne forvente av arbeidsgiver, og om hva arbeidsgiver bør kunne forvente av dem.

LOs sommerpatrulje avdekker hvert år en rekke brudd. Mangelfull eller fravær av arbeidskontrakt, brudd på regler for arbeidstid og underbetaling er gjengangere. Heldigvis løser slike forhold seg forholdsvis raskt etter at sommerpatruljen har vært innom. LOs sommerjobb-patruljer utfører kontroller i alle landets fylker, men har ikke kapasitet til å besøke samtlige arbeidsplasser. Derfor er det viktig at du som lærer kan lære elevene litt om hvilke rettigheter de har ifølge arbeidsmiljøloven.

Et tips kan være å vise hvordan en ordentlig arbeidskontrakt bør se ut. Den skal inneholde arbeidstakerens (elevens) navn, hvem arbeidsgiveren er, arbeidstid, hva stillingen innebærer og riktig lønn. Gjennom en skriftlig avtale kan en sommeransatt også avtale seg vekk fra mange grunnleggende rettigheter. Informerer du dine elever om at LOs sommerpatruljetelefon allerede nå kan svare på om kontrakten inneholder det den skal, er du med på å forebygge at ungdommer kan få et ublidt møte med arbeidslivet. Info om LOs sommerpatrulje finner du på LOs nettsider.

Elever som påtar seg sommerjobb er ofte både pliktoppfyllende og har mye å gi. De vil vise at de presterer. Du kan fortelle dine elever at arbeidsgivere ikke har lov til å utnytte ungdommers innsats og pågangsmot på en slik måte at det kommer i konflikt med regelverket. Hva passer vel bedre i denne sammenheng enn å referere til Skolenes landsforbunds slagord; «Kunnskap til få gir makt. Kunnskap til alle gir frihet».

Målet for LOs sommerpatrulje er at unge i sommerjobb har det bra og at de kjenner til sine rettigheter. Det kan du som lærer bidra til!