Forsvarlige planer i Australbukta

Aud Hegli Nordø i Greenpeace skriver i et innlegg i Nye Meninger 1- april at det er «ingen vits i å åpne nye områder for oljeboring» og kritiserer Equinors planer for letevirksomhet i Australia.

Equinor støtter Paris-avtalen, og mener det er nødvendig med sterkere tiltak for å stoppe menneskeskapte klimaendringer. Vi trenger svært mye mer fornybar energi, og etterspørselen etter olje må reduseres. 

Men selv om etterspørselen reduseres trenger vi nye felt for å erstatte gamle felt som går tomme, og derfor er letevirksomhet fortsatt nødvendig. Norske myndigheter legger til rette for letevirksomhet på norsk sokkel, og her forventer vi å bore 20-30 letebrønner per år fremover. Vi leter også etter nye ressurser internasjonalt, og forventer å bore 10-20 brønner årlig utenfor Norge. I planen for 2020 er en av disse brønnene i Australia.

Australbukta har et rikt marint liv, men det har også betydelig industriell virksomhet. Det er industriell fiskerivirksomhet, cruiseskip og annen turismevirksomhet, samt to betydelige transportkorridorer for shipping. I området sør-øst for Kangaroo Island, i Otway-bassenget, er det også gass- og kondensatproduksjon.

Australbukta er åpnet for petroleumsvirksomhet av australske myndigheter. På samme måte som i Norge er virksomheten strengt regulert, for å ta vare på naturen og for å sikre sameksistens med andre næringer. I dette området er det i dag ti aktive lisenser, og 13 letebrønner har blitt boret her så langt. I områdene til øst og vest er det eksisterende produksjon og leteboring, og i andre deler av Australia er det omfattende petroleumsvirksomhet.  

Vi har brukt flere år på å forberede en plan som tar hensyn til miljø og sikkerhet. Faktisk er mye av informasjon om faunaen i havet utenfor Sør-Australia basert på forskningsarbeid som Equinor har bidratt til.

Greenpeace tegner ikke et riktig bilde av risikoen ved oljevirksomhet, eller av konsekvensene dersom et svært usannsynlig utslipp likevel skulle skje. Det har vi dokumentert i vår miljøplan. 

Et funn kan bidra til stor verdiskapning i Sør-Australia, og det er utgangspunktet for at myndighetene der ønsker letevirksomhet. For å finne ut av potensialet er neste skritt å bore en letebrønn. Det skal vi gjøre på en sikker og god måte, dersom miljøplanen vår blir godkjent av Australias uavhengige regulator.